Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 151-175 от 3093.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000128 д-р Антоний Димитров Цонев Вътрешни болести, Вътрешни болести - Кардиология и ревматология
0400000130 д-р Антонина Георгиева Стоянова Физикална и рехабилитационна медицина
0400000131 д-р Антонина Димитрова Бангиева Вътрешни болести
0400000132 д-р Антонина Неделчева Неделчева Нервни болести
0400000133 д-р Антонина Николова Аврамова Анестезиология и интензивно лечение
0400000134 д-р Антонина Стоянова Радева Акушерство и гинекология
0400000135 д-р Антония Василева Начева
0400000136 д-р Антония Димитрова Димитрова
0400000137 д-р Антония Димова Барбукова-Кузманова Очни болести
0400000138 д-р Антония Желязкова Шибилева Физикална терапия и рехабилитация
0400004291 д-р Антония Йоанноу
0400000140Доцент д-р Антония Йорданова Атанасова дмВътрешни болести, Вътрешни болести - Гастроентерология
0400000141 д-р Антония Неделчева Иванова Акушерство и гинекология
0400003930 д-р Антония Пламенова Хачмериян дм
0400000143 д-р Антония Руменова Кишева
0400004199 д-р Антрия Патроклу
0400000144 д-р Аня Атанасова Атанасова
0400000145 д-р Аня Иванова Николова Детски болести
0400000146Професор д-р Ара Гарабед Капрелян дм
0400000148 д-р Армавени Ерише Капрелян Физикална терапия и рехабилитация
2800000023 д-р Арпине Дикран Киркорова Спешна медицина, Кардиология
0400003710 д-р Артин Хачик Магардичян Ендокринология и болести на обмяната
0400000151 д-р Артюн Нишанов Мъгърдичян
0400000152 д-р Асен Борисов Бянов Спортна медицина
0400004414 д-р Асен Георгиев Асенов