Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 176-200 от 2995.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000153 д-р Асен Иванов Янчев Вътрешни болести, Медицинска онкология
0400000155 д-р Асен Славов Станчев Анестезиология и интензивно лечение
0400003942 д-р Асияна Христофорова Петрова
0400000158 д-р Ася Тодорова Цветкова Вътрешни болести
0400000159Доцент д-р Атанас Ангелов Атанасов дмВътрешни болести, Кардиология
0400000160 д-р Атанас Господинов Стефанов Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
0400003940 д-р Атанас Димитров Мечкаров
0400000161 д-р Атанас Иванов Атанасов Акушерство и гинекология
0400000162 д-р Атанас Илиев Лисничков Хирургия
0400004246 д-р Атанас Кателиев Александров Акушерство и гинекология
0400003528 д-р Атанас Мариянов Цонев Акушерство и гинекология
0400004041 д-р Атанас Николов Костадинов Кардиология
0400000163Доцент д-р Атанас Пенев Пенев дмВътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0400004089 д-р Атанас Тодоров Атанасов Съдова хирургия
0400003901 д-р Атанас Тодоров Табаков Ортопедия и травматология
0400000165 д-р Атанас Христов Константинов Вътрешни болести, Обща медицина
0400003506 д-р Атанас Цанков Занев Анестезиология и интензивно лечение
0400000166 д-р Атанасия Костова Димбарчева-Петрова Вътрешни болести, Кардиология
0400003587 д-р Атанаска Атанасова Няголова-Петкова Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000169 д-р Атанаска Иванова Георгиядис Педиатрия, Обща медицина
0400004243 д-р Ахмед Мехмед Белбер
0400003442 д-р Басем Абед Алмажид Дахуи Педиатрия
2600000024 д-р Басри Юсеинов Юмеров Вътрешни болести, Обща медицина
0400004420 д-р Бедрие Юксел Данаджъ
0400000173 д-р Белин Петров Герджиков Акушерство и гинекология