Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 176-200 от 3086.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000152 д-р Асен Борисов Бянов Спортна медицина
0400004414 д-р Асен Георгиев Асенов
0400000153 д-р Асен Иванов Янчев Вътрешни болести, Вътрешни болести - Онкология
0400000155 д-р Асен Славов Станчев Анестезиология и интензивно лечение
0400003942 д-р Асияна Христофорова Петрова
0400002914 д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова дмВътрешни болести, Медицинска онкология
0400000158 д-р Ася Тодорова Цветкова Вътрешни болести
0400000159Доцент д-р Атанас Ангелов Атанасов дмВътрешни болести, Кардиология
0400000160 д-р Атанас Господинов Стефанов Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
0400003940 д-р Атанас Димитров Мечкаров
0400000161 д-р Атанас Иванов Атанасов Акушерство и гинекология
0400000162 д-р Атанас Илиев Лисничков Хирургия
0400004246 д-р Атанас Кателиев Александров
0400004041 д-р Атанас Николов Костадинов
0400000163Доцент д-р Атанас Пенев Пенев дмВътрешни болести, Вътрешни болести - Кардиология и ревматология
0400004089 д-р Атанас Тодоров Атанасов
0400003901 д-р Атанас Тодоров Табаков
0400000165 д-р Атанас Христов Константинов Вътрешни болести, Обща медицина
0400003506 д-р Атанас Цанков Занев
0400000166 д-р Атанасия Костова Димбарчева-Петрова Вътрешни болести, Вътрешни болести - Кардиология
0400003587 д-р Атанаска Атанасова Няголова-Петкова Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000169 д-р Атанаска Иванова Георгиядис Детски болести, Обща медицина
0400004243 д-р Ахмед Мехмед Белбер
0400003479 д-р Ахмет Сюлейман Ердик Акушерство и гинекология
2600000024 д-р Басри Юсеинов Юмеров Вътрешни болести, Обща медицина