Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 251-275 от 3059.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000223 д-р Борис Димитров Наумов Нервни болести
0400000224Доцент д-р Борис Иванов Корновски дмХирургия
0400004449 д-р Борис Михайлов Цветков
0400003927 д-р Борис Стоев Найденов
0400000226 д-р Борислав Асенов Бянов Хирургия
0400000227Доцент д-р Борислав Атанасов Денчев дмХирургия, Съдова хирургия
0400002796Професор д-р Борислав Георгиев Чаушев дмНуклеарна медицина
0400000229 д-р Борислав Димитров Ангелов
0400000230Доцент д-р Борислав Димитров Иванов дмНервни болести
0400003818 д-р Борислав Димитров Петров Гръдна хирургия
0400000233 д-р Борислав Кирилов Караиванов
0400004146 д-р Борислав Костадинов Костадинов
0400003018 д-р Борислав Николаев Бойчев Образна диагностика
0400003686 д-р Борислав Николаев Чалъков Анестезиология и интензивно лечение
0400002840 д-р Борислав Николов Николов Обща медицина
0400004904 д-р Борислава Александрова Симеонова
0400000235 д-р Борян Симеонов Иванов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400000236Професор д-р Боряна Борисова Върбанова дмПедиатрия, Детска ревматология, Клинична алергология
0400000238 д-р Боряна Иванова Ангелова-Чернева Вътрешни болести
0900000807 д-р Боряна Иванова Атанасова
0400004512 д-р Боряна Иванова Георгиева
0400003857 д-р Боряна Кирчева Стефанова Медицинска онкология
0400004441 д-р Боряна Костова Иванова
0400000240 д-р Боряна Малева Балинова-Лазарова Нервни болести
0400000241 д-р Боряна Найденова Иванова-Събева дмВътрешни болести, Анестезиология и интензивно лечение