Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 101-125 от 3112.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400005035 д-р Андон-Йоан Кирилов Андонов
0400004209 д-р Андреа Георгиева Мойсеева
0400005228 д-р Андреас Контни
0400003864 д-р Андрей Анатолиев Георгиев Анестезиология и интензивно лечение
0400000070 д-р Андрей Атанасов Забунов Вътрешни болести, Нефрология, Обща медицина
0400004816 д-р Андрея Красенова Кирилова
0400004510 д-р Андриан Петев Петков
0400000072 д-р Анелия Василева Щилиянова Клинична вирусология, Обща медицина
0400000074Професор д-р Анелия Димитрова Клисарова дмНуклеарна медицина
0400000077 д-р Анелия Ненова Кулова Обща и клинична патология
0400002832 д-р Анелия Хариева Кирилова-Йорданова Педиатрия
0400000079 д-р Анелия Цветкова Колева Вътрешни болести
0400000080 д-р Анета Ангелова Танева Обща медицина
0400004913 д-р Анета Бориславова Ангелова
2800000015 д-р Анета Иванова Ангелова Акушерство и гинекология
2600000011 д-р Анета Стефанова Минчева Вътрешни болести, Нефрология
0400000081 д-р Анета Стоянова Кирова Епидемиология на инфекциозните болести, Медицинска паразитология
0400002800 д-р Анжела Тодорова Цветкова Обща медицина
0400004490 д-р Ани Драгомирова Трифонова
0400004762 д-р Ани Илианова Дзакова
0900000020 д-р Ани Михайлова Кръстева Вътрешни болести, Ревматология
0400004484 д-р Ани Радостинова Райнова
1600002005 д-р Анита Вълкова Мирчева Кардиология
0400000085 д-р Анита Димитрова Петкова Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
0400000086 д-р Анита Иванова Бонева Кожни и венерически болести