Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 101-125 от 3048.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400004816 д-р Андрея Красенова Кирилова
0400004510 д-р Андриан Петев Петков
0400000072 д-р Анелия Василева Щилиянова Клинична вирусология, Обща медицина
0400000074Професор д-р Анелия Димитрова Клисарова дмНуклеарна медицина
0400000075 д-р Анелия Иванова Атанасова Обща медицина
0400000077 д-р Анелия Ненова Кулова Обща и клинична патология
0400002832 д-р Анелия Хариева Кирилова-Йорданова Педиатрия
0400000079 д-р Анелия Цветкова Колева Вътрешни болести
0400000080 д-р Анета Ангелова Танева Обща медицина
1800000361 д-р Анета Димитрова Хаджидимитрова Анестезиология и интензивно лечение
2800000015 д-р Анета Иванова Ангелова Акушерство и гинекология
2600000011 д-р Анета Стефанова Минчева Вътрешни болести, Нефрология
0400000081 д-р Анета Стоянова Кирова Епидемиология на инфекциозните болести, Медицинска паразитология
0400002800 д-р Анжела Тодорова Цветкова Обща медицина
0400004490 д-р Ани Драгомирова Трифонова
0400004762 д-р Ани Илианова Дзакова
0900000020 д-р Ани Михайлова Кръстева Вътрешни болести, Ревматология
0400004484 д-р Ани Радостинова Райнова
0400000085 д-р Анита Димитрова Петкова Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
0400000086 д-р Анита Иванова Бонева Кожни и венерически болести
0400000087 д-р Анка Николаева Баева Епидемиология на инфекциозните болести
0400000088 д-р Анка Паскова Костадинова
0400000089 д-р Анка Спасова Кирчева Педиатрия
0400000095Доцент д-р Анна Божидарова Кирчева Епидемиология на инфекциозните болести, Инфекциозни болести
0400000096 д-р Анна Великова Йоргакиева Нервни болести