Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 301-325 от 2968.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000278Професор д-р Валентина Иванова Цанева дмнДетски болести, Детски болести - Детска ендокринология и болести на обмяната
0400000279 д-р Валентина Йорданова Христова Вътрешни болести, Обща медицина
0400000280 д-р Валентина Константинова Петкова Детски болести
0400000283 д-р Валентина Русева Василева-Димитрова Вътрешни болести
0400000284 д-р Валентина Симеонова Дашева Психиатрия, Детска психиатрия
0400004415 д-р Валентина Ставру
0400000286 д-р Валентина Стефанова Герганова Детски болести, Инфекциозни болести, Анестезиология и интензивно лечение
0400000287Професор д-р Валентина Христова Маджова дмВътрешни болести, Вътрешни болести - Нефрология
0400000288 д-р Валентина Христова Петкова
0400004212 д-р Валентинос Йоану
0400000289 д-р Валери Емилов Василев
0400000290 д-р Валери Милчев Андонов Хирургия
0400000291 д-р Валери Михайлов Стоянов
1200000681 д-р Валери Пеев Шехеров Очни болести
0400000293 д-р Валерий Евгениевич Шакола
0400003736 д-р Валерий Юриевич Дулгеров Урология
0400000295Доцент д-р Валерия Игнатова Калева дмДетски болести, Клинична хематология, Детска клинична хематология и онкология
0400000296Доцент д-р Валерия Никитична Таркаева-Николова кмнВътрешни болести, Вътрешни болести - Ендокринология и болести на обмяната
0400000300 д-р Валя Желязкова Кирязова Образна диагностика
0400000301 д-р Валя Здравкова Димова Нервни болести
0400000302 д-р Валя Рачева Димитрова Физикална терапия и рехабилитация
0400000303 д-р Валя Тодорова Каменова-Котева Микробиология
0400004561 д-р Валя Тодорова Кирякова
0400000305 д-р Валя Цветанова Иванова Анестезиология и интензивно лечение
0400003911 д-р Вангелия Мариноска-Иванова