Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 126-150 от 2995.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000814 д-р Анита Руменова Кунова
0400000087 д-р Анка Николаева Баева Епидемиология на инфекциозните болести
0400000089 д-р Анка Спасова Кирчева Педиатрия
0400000095Доцент д-р Анна Божидарова Кирчева Епидемиология на инфекциозните болести, Инфекциозни болести
0400000096 д-р Анна Великова Йоргакиева Нервни болести
0900000754 д-р Анна Владова
0400000098 д-р Анна Илиева Гочева Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология
0400004184 д-р Анна Недялкова Илиева-Кръстева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0400000101 д-р Анна Николова Атанасова Акушерство и гинекология
0400003756 д-р Антоанета Борисова Георгиева дм
0400000108 д-р Антоанета Василева Бонева Очни болести
0400000109 д-р Антоанета Вичева Тонева-Желязкова Вътрешни болести, Нефрология
0400000111 д-р Антоанета Желязкова Георгиева Образна диагностика
0400000113 д-р Антоанета Илиева Бочева Акушерство и гинекология
0400000114 д-р Антоанета Йорданова Атанасова Вътрешни болести
0400000115 д-р Антоанета Константинова Калчева Клинична лаборатория
0400000116 д-р Антоанета Пенчева Косева Обща медицина
0400000118 д-р Антоанета Светославова Иванова-Тодорова Педиатрия, Детска ендокринология и болести на обмяната
0400000120 д-р Антоанета Събева Събева Очни болести
0400002883 д-р Антоанина Миткова Боцева
0400000123Професор д-р Антон Божидаров Тончев дмнАнатомия, хистология и цитология
0400000124 д-р Антон Григоров Станев Хирургия
0400004617 д-р Антон Димов Анастасов
0400003557Доцент д-р Антон Йорданов Тонев дмХирургия
2800000019 д-р Антон Леваневски Динков Вътрешни болести