Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 201-225 от 3004.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400004420 д-р Бедрие Юксел Данаджъ
0400000173 д-р Белин Петров Герджиков Акушерство и гинекология
2500002387 д-р Белла Найденова Найденова
0400005213 д-р Берна Метин Сабит
0400000175 д-р Берч Гарабед Задурян Хирургия, Обща медицина
0400004843 д-р Бетина Викторова Синанова
0400005229 д-р Билге Нур Акюз
0400003549 д-р Биляна Димитрова Божанина Ортопедия и травматология
0400000177 д-р Биляна Недялкова Недялкова Обща медицина
0400004033 д-р Биляна Юлиянова Пехливанова Кардиология
0400000178 д-р Бинко Ганев Колев
0400000179Доцент д-р Бинна Николаева Ненчева дмОчни болести
1900000853 д-р Бирсен Хайрединова Хаджиева Вътрешни болести, Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000180 д-р Бисер Василев Николов Нервни болести
0400000181 д-р Бисер Димитров Хаджиев Анестезиология и интензивно лечение
0900000033 д-р Бисер Николов Божков
0400000183 д-р Бисер Радев Бахнев Вътрешни болести, Обща медицина
0400000185 д-р Бисерка Венкова Петкова-Папурова Вътрешни болести, Нефрология
0400000187 д-р Бисерка Георгиева Шишкова-Николова Очни болести
0400000188 д-р Бисерка Константинова Въжарова Кожни и венерически болести
0400000190 д-р Бистра Георгиева Петрова Психиатрия
1900000057 д-р Бистра Йорданова Делинешева Анестезиология и интензивно лечение
0400004370 д-р Благовест Борисов Белчев
0400000195 д-р Благовест Стефанов Димитров Хирургия
0400000198Доцент д-р Благовеста Здравкова Миткова дмАнатомия, хистология и цитология