Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 26-50 от 350.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000028 д-р Бистра Стоичкова Пешева-Мусиевска Анестезиология и интензивно лечение
2900000029 д-р Блага Димитрова Георгиева Нервни болести
2900000033 д-р Бойка Атанасова Желева Очни болести
2900000034 д-р Бойка Костадинова Ненчева Педиатрия, Спешна медицина
2900000035 д-р Боньо Николов Бонев Нервни болести
2900000036 д-р Борис Петков Чорбаджийски Хирургия
2900000039 д-р Боряна Георгиева Яръмова Вътрешни болести, Гастроентерология
2900000041 д-р Боряна Димитрова Янчева-Андонова Акушерство и гинекология
2900000045 д-р Боянка Добрева Костова Вътрешни болести
2900000046 д-р Валентин Иванов Станчев
2900000047 д-р Валентин Йорданов Вълчев
2900000050 д-р Валери Георгиев Чапъров Ортопедия и травматология
2900000051 д-р Валя Иванова Пашева-Цонева Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000052 д-р Валя Михайлова Банова-Гашева Педиатрия
2900000053 д-р Ванушка Недкова Стефанова Педиатрия
2900000056 д-р Ваня Вълкова Георгиева Обща медицина
2900000057 д-р Ваня Георгиева Шевъртова-Кунева Педиатрия
2900000058 д-р Ваня Косева Георгиева Педиатрия
2900000060 д-р Ваня Тодорова Иванова
2900000066 д-р Велина Димитрова Трифонова-Карабелова Медицинска паразитология
2900000068 д-р Венелин Георгиев Стаменов Обща медицина
2900000071 д-р Венцислав Иванов Славов Ортопедия и травматология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2500002160 д-р Вергина Николаева Матева
0300000155 д-р Весела Добрева Нотева Вътрешни болести
2900000075 д-р Веселин Димитров Христов Обща медицина