Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 51-75 от 335.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000075 д-р Веселин Димитров Христов Обща медицина
2900000078 д-р Веселин Сотиров Цонев Анестезиология и интензивно лечение
2900000601 д-р Веселина Милкова Влайкова
2900000079 д-р Веселина Михайлова Коева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2900000080 д-р Веска Минева Лекова Нервни болести
2900000081 д-р Виолета Георгиева Петрова Образна диагностика
2900000083 д-р Владимир Койчев Демирев Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000084 д-р Владислав Трифонов Влаев Ортопедия и травматология
2900000090 д-р Галина Ганева
2900000086 д-р Галина Димитрова Божилова-Германова Инфекциозни болести
2900000088 д-р Галина Динева Орачева-Кунчева Вътрешни болести, Обща медицина
2900000528 д-р Галина Петрова Петрова
2900000092 д-р Гейс Изалдин Испер Вътрешни болести, Кардиология
2900000575 д-р Георги Динков Ангелов
2900000101 д-р Георги Илиев Манчев Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000589 д-р Георги Петров Стефанов Хирургия, Съдова хирургия
2900000107 д-р Георги Тотков Ъков Хирургия
2900000108 д-р Гергана Георгиева Бояджиева Педиатрия
2900000109 д-р Господин Иванов Димитров
2900000113 д-р Данаил Борисов Попов Вътрешни болести, Нефрология
2900000114 д-р Данаил Георгиев Ибришимов Хирургия, Обща медицина
2900000115 д-р Даниела Антонова Стаменова Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
2900000116 д-р Даниела Иванова Бумбалова Психиатрия
2900000117 д-р Даниела Любенова Габрова Педиатрия
2900000120 д-р Даниела Стефанова Джамбазова Обща медицина