Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 76-100 от 336.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000128 д-р Деян Борисов Кунев Хирургия
2900000131 д-р Диана Димитрова Мутарова Педиатрия
2900000132 д-р Диана Иванова Димитрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2900000561 д-р Дилян Иванов Пеев Кардиология
2900000134 д-р Димитрина Стойчева Стойчева-Славова Акушерство и гинекология
2900000135 д-р Димитринка Димитрова Стойчева Педиатрия
2900000138 д-р Димитър Василев Брънков Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000139 д-р Димитър Георгиев Мицов Спешна медицина, Кардиология
2900000141 д-р Димитър Господинов Димитров Вътрешни болести, Гастроентерология
2900000144 д-р Димитър Илиев Димитров Авиационна медицина
2300013801 д-р Димитър Николаев Куртев Кожни и венерически болести
2900000526 д-р Димитър Руменов Рунков Съдова хирургия
2900000149 д-р Димитър Стоянов Бербатов Ендокринология и болести на обмяната
2900000150 д-р Димитър Христов Димитров
2900000151 д-р Димитър Янков Маринов Вътрешни болести, Нефрология
2900000524 д-р Димо Михов Авджиев Очни болести
2900000154 д-р Динчо Михайлов Михайлов
2900000156 д-р Добринка Йорданова Маджарова Вътрешни болести, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000159 д-р Дончо Бинев Тенев Вътрешни болести, Кардиология
2900000160 д-р Дора Йовчева Стоянова-Костова Обща медицина
2500000461 д-р Дора Цанева Ангелова-Димитрова Физикална и рехабилитационна медицина
2900000162 д-р Дочка Радкова Дочева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2900000163 д-р Дянка Колева Танева Педиатрия
2900000164 д-р Ева Удваров Атанасова Акушерство и гинекология
2900000590 д-р Евгени Дончев Куманов