Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 76-100 от 334.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000121 д-р Дарина Иванова Топчиева Обща медицина
2900000123 д-р Дарина Стоянова Кунева Нервни болести
2900000122 д-р Даринка Минчева Колева-Недева Вътрешни болести, Обща медицина
2900000126 д-р Денка Колева Петрова-Костова Социална медицина и здравен мениджмънт, Акушерство и гинекология
0400004588 д-р Десислава Пламенова Георгиева
2900000127 д-р Детелина Иванова Пехливанова-Василева Обща медицина
2900000128 д-р Деян Борисов Кунев Хирургия
1700006055 д-р Джамил Салах Фадлие Акушерство и гинекология
2900000131 д-р Диана Димитрова Мутарова Педиатрия
2900000132 д-р Диана Иванова Димитрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2900000561 д-р Дилян Иванов Пеев Кардиология
2900000134 д-р Димитрина Стойчева Стойчева-Славова Акушерство и гинекология
2900000135 д-р Димитринка Димитрова Стойчева Педиатрия
2900000138 д-р Димитър Василев Брънков Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000139 д-р Димитър Георгиев Мицов Спешна медицина, Кардиология
2900000141 д-р Димитър Господинов Димитров Вътрешни болести, Гастроентерология
2900000144 д-р Димитър Илиев Димитров Авиационна медицина
2300013801 д-р Димитър Николаев Куртев Кожни и венерически болести
2900000526 д-р Димитър Руменов Рунков Съдова хирургия
2900000149 д-р Димитър Стоянов Бербатов Ендокринология и болести на обмяната
2900000150 д-р Димитър Христов Димитров
2900000151 д-р Димитър Янков Маринов Вътрешни болести, Нефрология
2900000524 д-р Димо Михов Авджиев Очни болести
2900000154 д-р Динчо Михайлов Михайлов
2900000156 д-р Добринка Йорданова Маджарова Вътрешни болести, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт