Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Yambol

Displaying 26-50 of 361 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2900000029Blaga Dimitrova Georgieva MD Neurology
2900000033Boyka Atanasova Zheleva MD Ophthalmology
2900000034Boyka Kostadinova Nencheva MD General Paediatrics, Emergency Medicine
2900000035Bonyo Nikolov Bonev MD Neurology
2900000036Boris Petkov Chorbadzhiyski MD Surgery
2900000039Boryana Georgieva Yaramova MD Internal Medicine, Internal Medicine - Gastroenterology
2900000041Boryana Dimitrova Yancheva-Andonova MD Obstetrics and Gynaecology
2900000045Boyanka Dobreva Kostova MD Internal Medicine
2900000046Valentin Ivanov Stanchev MD
2900000047Valentin Yordanov Valchev MD
2900000050Valeri Georgiev Chaparov MD Orthopaedics and Traumatology
2900000051Valya Ivanova Pasheva-Tsoneva MD General Paediatrics, Community Medicine and Health Management
2900000052Valya Mihaylova Banova-Gasheva MD General Paediatrics
2900000053Vanushka Nedkova Stefanova MD General Paediatrics
2900000056Vanya Valkova Georgieva MD General Practice
2900000057Vanya Georgieva Shevartova-Kuneva MD General Paediatrics
2900000058Vanya Koseva Georgieva MD General Paediatrics
2900000060Vanya Todorova Ivanova MD
2900000066Velina Dimitrova Trifonova-Karabelova MD Medical Parasitology
2900000067Velina Mitkova Kisyova-Nikolova MD Sports Medicine, Orthopaedics and Traumatology
2900000068Venelin Georgiev Stamenov MD
2900000071Ventsislav Ivanov Slavov MD Orthopaedics and Traumatology, Community Medicine and Health Management
2500002160Vergina Nikolaeva Mateva MD
0300000155Vesela Dobreva Noteva MD Internal Medicine
2900000075Veselin Dimitrov Hristov MD General Practice