Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Yambol

Displaying 226-250 of 351 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2900000318Nedyalka Stoyanova Petkova MD Emergency Medicine
2900000320Nela Stoyanova Kozhuharova MD Neurology
2900000323Nikol Vasileva Kovacheva-Zheleva MD Anesthesiology and Intensive Care
2900000325Nikola Stoyanov Nikolov MD Internal Medicine
2900000326Nikolay Aleksandrov Zhelev MD Obstetrics and Gynaecology
2900000327Nikolay Georgiev Videv MD Internal Medicine
2900000329Nikolay Damyanov Dechev MD General Paediatrics
2900000330Nikolay Dimitrov Atanasov MD Obstetrics and Gynaecology
2900000332Nikolay Ivanov Gyuzelev MD Obstetrics and Gynaecology
1700004310Nikolay Mihov Stoyanov MD Community Medicine and Health Management, Cardiology
2900000333Nikolay Nedkov Angelov MD Surgery
2900000334Nikolay Petkov Kalapov MD Internal Medicine, Internal Medicine - Nephrology
2900000335Nikolay Stefanov Nikolov MD Neurology
2900000336Nikolay Tonev Marinov MD General Practice
2900000582Ognyan Valentinov Slavov MD
2900000337Pavlina Georgieva Dimova MD Neurology
2900000339Panayot Grudev Dimanov MD Internal Medicine, Internal Medicine - Nephrology
2900000340Panayot Peychev Popov MD Orthopaedics and Traumatology
2900000341Peycho Dimitrov Kasarov MD
2900000342Penka Georgieva Dimitrova MD General Paediatrics
2900000346Pencho Nedyalkov Yorgov MD
2900000559Penyo Semkov Semkov MD Oto-rhino-laryngology, Community Medicine and Health Management
2900000347Pepi Nikolova Slavova MD Internal Medicine, General Practice
2900000348Petko Borisov Chorbadzhiyski MD Surgery
2900000351Petar Angelov Borizanov MD Surgery, Neurosurgery