Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 201-225 от 350.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000282 д-р Мариана Недялкова Чифчиева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2900000285 д-р Мария Владимирова Велько-Божилова Очни болести
2900000286 д-р Мария Желева Желева-Радичкова Вътрешни болести
2900000493 д-р Мария Колева Димитрова Педиатрия
2500001833 д-р Мария Миркова Гърковска Педиатрия
2900000290 д-р Мария Стефанова Митева Обща медицина
2900000291 д-р Мария Стойчева Милева Кардиология
2900000292 д-р Мария Стоянова Бинева Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000294 д-р Мария Христова Атанасова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2900000295 д-р Марияна Иванчева Георгиева-Капинкова
2900000576 д-р Мартин Милчев Начев
2900000296 д-р Мартин Стойнев Стойнев Социална медицина и здравен мениджмънт, Кардиология
2900000297 д-р Мила Адрианова Табакова Акушерство и гинекология
2900000569 д-р Милвана Стоянова Стоянова
2900000299 д-р Милена Илиева Колева Клинична микробиология
2900000510 д-р Милена Петрова Йорданова
1700005280 д-р Милияна Милчева Методиева
2900000305 д-р Митко Вълканов Димитров Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000306 д-р Митко Колев Живков Социална медицина и здравен мениджмънт, Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2900000307 д-р Митошка Кирилова Фотева Педиатрия
2100000845 д-р Мухаммет Фатих Сапан
2900000312 д-р Надежда Стоянова Томова Педиатрия, Обща медицина
2900000313 д-р Наталия Василева Добрева Физикална и рехабилитационна медицина
2900000315 д-р Наташа Колева Капсъзова Епидемиология на инфекциозните болести
2900000317 д-р Недялка Павлова Табакова Инфекциозни болести