Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 201-225 от 337.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000591 д-р Марлене Дианова Димитрова
2900000576 д-р Мартин Милчев Начев
2900000296 д-р Мартин Стойнев Стойнев Социална медицина и здравен мениджмънт, Кардиология
0200001058 д-р Мехмед Сабри Газинов
2900000569 д-р Милвана Стоянова Стоянова Кардиология
2900000299 д-р Милена Илиева Колева Клинична микробиология
2900000506 д-р Милена Панайотова Кривошиева
2900000510 д-р Милена Петрова Йорданова
2900000305 д-р Митко Вълканов Димитров Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2900000306 д-р Митко Колев Живков Социална медицина и здравен мениджмънт, Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2900000307 д-р Митошка Кирилова Фотева Педиатрия
2900000596 д-р Михаела Антонова Кирилова-Иванова
2300006633 д-р Михалакис Георгиу Лука Акушерство и гинекология
2900000312 д-р Надежда Стоянова Томова Педиатрия, Обща медицина
2900000313 д-р Наталия Василева Добрева Физикална и рехабилитационна медицина
2900000315 д-р Наташа Колева Капсъзова Епидемиология на инфекциозните болести
2900000598 д-р Неда Петрова Недкова
2900000318 д-р Недялка Стоянова Петкова Спешна медицина
2900000320 д-р Нела Стоянова Кожухарова Нервни болести
2700001076 д-р Никола Антонов Ангелов
2900000325 д-р Никола Стоянов Николов Вътрешни болести
2900000327 д-р Николай Георгиев Видев Вътрешни болести
2900000329 д-р Николай Дамянов Дечев Педиатрия
2900000330 д-р Николай Димитров Атанасов Акушерство и гинекология
2900000332 д-р Николай Иванов Гюзелев Акушерство и гинекология