Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 101-125 от 335.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000159 д-р Дончо Бинев Тенев Вътрешни болести, Кардиология
2900000160 д-р Дора Йовчева Стоянова-Костова Обща медицина
2500000461 д-р Дора Цанева Ангелова-Димитрова Физикална и рехабилитационна медицина
2900000162 д-р Дочка Радкова Дочева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2900000163 д-р Дянка Колева Танева Педиатрия
2900000164 д-р Ева Удваров Атанасова Акушерство и гинекология
2900000590 д-р Евгени Дончев Куманов
2900000166 д-р Екатерина Ангелова Демирева-Борисова Педиатрия
2900000564 д-р Екатерина Марианова Именова Очни болести
2900000169 д-р Елена Йорданова Драганова Пневмология и фтизиатрия
2900000170 д-р Елена Славова Димитрова Очни болести
2900000171 д-р Елена Стоянова Георгиева
2900000600 д-р Елени Ставру Педиатрия
2900000173 д-р Елка Кунева Тонева-Желева Вътрешни болести, Кардиология
2900000175 д-р Емануела Койчева Божилова Педиатрия
2900000176 д-р Емил Господинов Милков Урология
0400004103 д-р Емилиян Илианов Давидов
2900000520 д-р Еркан Реджепоглу Съдова хирургия
2900000179 д-р Живка Георгиева Шевкенова Вътрешни болести, Нефрология
2900000180 д-р Живка Славчева Боева Педиатрия
2900000182 д-р Живко Иванов Тагарев Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300003905 д-р Здравка Асенова Колева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология, Обща медицина
2900000184 д-р Здравка Стоянова Тодорова Вътрешни болести
2900000185 д-р Здравко Николов Кирилов Вътрешни болести, Обща медицина
2900000186 д-р Златимир Стоянов Янев Анестезиология и интензивно лечение