Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 101-125 от 336.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000166 д-р Екатерина Ангелова Демирева-Борисова Педиатрия
2900000564 д-р Екатерина Марианова Именова Очни болести
2900000169 д-р Елена Йорданова Драганова Пневмология и фтизиатрия
2900000170 д-р Елена Славова Димитрова Очни болести
2900000171 д-р Елена Стоянова Георгиева
2900000173 д-р Елка Кунева Тонева-Желева Вътрешни болести, Кардиология
2900000175 д-р Емануела Койчева Божилова Педиатрия
2900000176 д-р Емил Господинов Милков Урология
2900000566 д-р Емилия Миткова Димитрова-Илиева Психиатрия
2900000177 д-р Енчо Стоянов Балабанов Урология
2900000520 д-р Еркан Реджепоглу Съдова хирургия
2900000179 д-р Живка Георгиева Шевкенова Вътрешни болести, Нефрология
2900000180 д-р Живка Славчева Боева Педиатрия
2900000182 д-р Живко Иванов Тагарев Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300003905 д-р Здравка Асенова Колева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология, Обща медицина
2900000184 д-р Здравка Стоянова Тодорова Вътрешни болести
2900000185 д-р Здравко Николов Кирилов Вътрешни болести, Обща медицина
2900000186 д-р Златимир Стоянов Янев Анестезиология и интензивно лечение
2900000589 д-р Златина Петрова Костова
2300012449 д-р Златина Руменова Рункова Ендокринология и болести на обмяната
2900000188 д-р Златоела Павлова Панайотова Вътрешни болести
2900000189 д-р Зоя Стоянова Кривошиева Вътрешни болести
2900000191 д-р Ивайло Андонов Димов Обща медицина, Урология
2900000192 д-р Иван Антонов Попов Вътрешни болести, Обща медицина
2900000195 д-р Иван Данчев Банков Образна диагностика