Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 101-125 от 350.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000524 д-р Димо Михов Авджиев Очни болести
2900000154 д-р Динчо Михайлов Михайлов
2900000156 д-р Добринка Йорданова Маджарова Вътрешни болести, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000158 д-р Донка Пенева Парушева Кожни и венерически болести
2900000159 д-р Дончо Бинев Тенев Вътрешни болести, Кардиология
2900000160 д-р Дора Йовчева Стоянова-Костова Обща медицина
2900000161 д-р Дора Николова Великова-Тонева Очни болести
2500000461 д-р Дора Цанева Ангелова-Димитрова Физикална и рехабилитационна медицина
2900000162 д-р Дочка Радкова Дочева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2900000163 д-р Дянка Колева Танева Педиатрия
2900000164 д-р Ева Удваров Атанасова Акушерство и гинекология
2900000166 д-р Екатерина Ангелова Демирева-Борисова Педиатрия
2900000564 д-р Екатерина Марианова Именова Очни болести
2900000169 д-р Елена Йорданова Драганова Пневмология и фтизиатрия
2900000170 д-р Елена Славова Димитрова Очни болести
2900000171 д-р Елена Стоянова Георгиева
2900000586 д-р Елица Диянова Моллова
2900000173 д-р Елка Кунева Тонева-Желева Вътрешни болести, Кардиология
2900000175 д-р Емануела Койчева Божилова Педиатрия
2900000176 д-р Емил Господинов Милков Урология
2900000566 д-р Емилия Миткова Димитрова
2900000177 д-р Енчо Стоянов Балабанов Урология
2900000520 д-р Еркан Реджепоглу Съдова хирургия
2900000179 д-р Живка Георгиева Шевкенова Вътрешни болести, Нефрология
2900000180 д-р Живка Славчева Боева Педиатрия