Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 176-200 от 334.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000261 д-р Лариса Владимировна Димитрова Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000262 д-р Лиляна Георгиева Рибарова Вътрешни болести
2900000539 д-р Любомир Александров Петров Хирургия, Пластично–възстановителна и естетична хирургия
2900000267 д-р Любомир Григоров Маринов Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000268 д-р Малинка Георгиева Овчарова-Гърдева Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Пневмология и фтизиатрия
2900000271 д-р Маргарита Димитрова Иванова-Миланова Кожни и венерически болести
2900000273 д-р Маргарита Куртева Радева-Димитрова Психиатрия
2900000274 д-р Маргарита Станкова Праматарова
2900000276 д-р Мариан Костадинов Именов Образна диагностика
2900000278 д-р Мариан Тодоров Ингелиев Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
2900000279 д-р Мариана Бориславова Иванова Вътрешни болести, Кардиология
2900000280 д-р Мариана Господинова Куртева Клинична лаборатория
2900000281 д-р Мариана Михайлова Михайлова Обща медицина
2900000282 д-р Мариана Недялкова Чифчиева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2900000285 д-р Мария Владимирова Велько-Божилова Очни болести
2900000286 д-р Мария Желева Желева-Радичкова Вътрешни болести, Клинична лаборатория
2900000493 д-р Мария Колева Димитрова Педиатрия
2900000290 д-р Мария Стефанова Митева Обща медицина
2900000291 д-р Мария Стойчева Милева Кардиология
2900000292 д-р Мария Стоянова Бинева Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000294 д-р Мария Христова Атанасова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2900000295 д-р Марияна Иванчева Георгиева-Капинкова
2900000591 д-р Марлене Дианова Димитрова
2900000576 д-р Мартин Милчев Начев
2900000296 д-р Мартин Стойнев Стойнев Социална медицина и здравен мениджмънт, Кардиология