Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 251-275 от 336.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400005107 д-р Пламена Атанасова Панайотова
2900000556 д-р Пламена Веселинова Гайдарова
2900000368 д-р Полина Атанасова Ангелова Клинична лаборатория
2900000370 д-р Радка Славчева Замова Клинична лаборатория
2900000371 д-р Радован Радованов Брезелиев Вътрешни болести
2900000372 д-р Радослав Димитров Славов Вътрешни болести, Кардиология
2900000373 д-р Радост Атанасова Замова-Есенкова Нервни болести
2900000374 д-р Радостин Атанасов Иванов Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000378 д-р Радостина Тодорова Дучева-Стойкова Анестезиология и интензивно лечение
2900000379 д-р Радостина Христова Калчева-Николова Епидемиология на инфекциозните болести
2500001825 д-р Райна Стефанова Стойнова Кардиология
2900000546 д-р Райно Георгиев Георгиев
2900000381 д-р Рени Костова Тотева-Генова Хранене и диететика, Хигиена на детско-юношеската възраст
2900000382 д-р Рима Хайдар Ксус Анестезиология и интензивно лечение
2900000383 д-р Роса Стоянова Стамова Педиатрия
2900000384 д-р Росен Атанасов Болградов Социална медицина и здравен мениджмънт, Образна диагностика
2900000577 д-р Роси Миленова Михнева
2900000385 д-р Роси Стоянова Личкова Обща медицина
2900000386 д-р Росица Димитрова Иванова
2900000388 д-р Росица Пенева Именова Очни болести
2900000391 д-р Румен Георгиев Марчев Обща медицина
2900000392 д-р Румен Димитров Калайджиев Хирургия
2900000393 д-р Румен Димитров Рунков Хирургия, Съдова хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000394 д-р Румен Митков Ралев Хирургия
2900000396 д-р Румяна Иванова Русева