Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 151-175 от 350.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000505 д-р Илиян Иванов Кантарджиев Анестезиология и интензивно лечение
2900000212 д-р Илиян Колев Илиев Хирургия
2900000570 д-р Илиян Петров Петров
2900000217 д-р Илияна Стефанова Киранова-Божилова Вътрешни болести, Гастроентерология
2900000218 д-р Илко Георгиев Славейков Акушерство и гинекология
2900000219 д-р Илонка Иванова Попова
2900000221 д-р Ирина Братанова Вълова Вътрешни болести
2900000222 д-р Ирина Иванова Станилова Трудова медицина
1600000721 д-р Ирина Минчева Ковачева Педиатрия
2900000567 д-р Йоанна Господинова Иванова
2900000223 д-р Йоанна Мирослава Кнапик-Братанова Вътрешни болести
2900000226 д-р Йорданка Христова Димитрова Вътрешни болести, Клинична хематология
2900000229 д-р Камен Георгиев Гърдев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2900000230 д-р Катерина Радева Стоянова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2900000537 д-р Катя Георгиева Андонова
2900000232 д-р Катя Кирякова Бабурова Обща медицина
2900000233 д-р Катя Маринова Тодорова Обща медицина
2900000234 д-р Катя Миткова Вълчева-Янакиева Обща медицина
2900000235 д-р Катя Тодорова Карастоянова Медицинска паразитология
2900000529 д-р Керанка Христова Недева Кожни и венерически болести
2900000236 д-р Кети Иванова Паскалева-Ченгелийска Акушерство и гинекология
2900000237 д-р Кирил Димитров Кирязов Вътрешни болести
2900000238 д-р Кирил Любомиров Попов Анатомия, хистология и цитология
2900000241 д-р Кирилка Костадинова Кирилова Вътрешни болести, Нефрология, Икономика на здравеопазването
2900000242 д-р Кирилка Стоянова Демирева Образна диагностика