Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 126-150 от 350.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000182 д-р Живко Иванов Тагарев Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300003905 д-р Здравка Асенова Колева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология, Обща медицина
2900000184 д-р Здравка Стоянова Тодорова Вътрешни болести
2900000185 д-р Здравко Николов Кирилов Вътрешни болести, Обща медицина
2900000186 д-р Златимир Стоянов Янев Анестезиология и интензивно лечение
2900000188 д-р Златоела Павлова Панайотова Вътрешни болести
2900000189 д-р Зоя Стоянова Кривошиева Вътрешни болести
2900000191 д-р Ивайло Андонов Димов Обща медицина, Урология
2900000192 д-р Иван Антонов Попов Вътрешни болести, Обща медицина
2900000193 д-р Иван Василев Татаров Инфекциозни болести
2900000195 д-р Иван Данчев Банков Образна диагностика
2900000198 д-р Иван Динев Иванов Педиатрия
2900000200 д-р Иван Методиев Павлов Клинична вирусология
2900000054 д-р Иван Михайлов Карастоянов Анестезиология и интензивно лечение
2900000202 д-р Иван Недялков Божинов
2900000204 д-р Иван Стоянов Димитров Ушно-носно-гърлени болести
2900000205 д-р Иван Стоянов Иванов Ортопедия и травматология
2900000207 д-р Иванка Димитрова Гюзелева Клинична лаборатория
2900000208 д-р Иванка Оникова Димитрова Акушерство и гинекология
2900000210 д-р Ивелина Димитрова Аргирова Обща медицина
2900000211 д-р Ивелина Дойчева Трендафилова Клинична микробиология
2500002225 д-р Ивелина Николаева Методиева
2100000759 д-р Игор Ратков Коцевски Кардиология
2900000216 д-р Илиан Димчев Симеонов Педиатрия
2900000213 д-р Илия Димитров Бараков Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт