Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 126-150 от 334.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000195 д-р Иван Данчев Банков Образна диагностика
2900000198 д-р Иван Динев Иванов Педиатрия
1100000647 д-р Иван Кирилов Мицов
2900000200 д-р Иван Методиев Павлов Клинична вирусология
2900000054 д-р Иван Михайлов Карастоянов Анестезиология и интензивно лечение
2900000202 д-р Иван Недялков Божинов
2900000204 д-р Иван Стоянов Димитров Ушно-носно-гърлени болести
2900000205 д-р Иван Стоянов Иванов Ортопедия и травматология
2900000208 д-р Иванка Оникова Димитрова Акушерство и гинекология
1000000141 д-р Иванка Янева Баракова Клинична микробиология
2900000210 д-р Ивелина Димитрова Аргирова Обща медицина
2900000211 д-р Ивелина Дойчева Трендафилова Клинична микробиология
2500002225 д-р Ивелина Николаева Методиева
2900000594 д-р Ивет Живкова Тагарева
2100000759 д-р Игор Ратков Коцевски Кардиология
2900000216 д-р Илиан Димчев Симеонов Педиатрия
2900000213 д-р Илия Димитров Бараков Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000505 д-р Илиян Иванов Кантарджиев Анестезиология и интензивно лечение
2900000212 д-р Илиян Колев Илиев Хирургия
2900000570 д-р Илиян Петров Петров Образна диагностика
2900000217 д-р Илияна Стефанова Киранова-Божилова Вътрешни болести, Гастроентерология
2900000219 д-р Илонка Иванова Попова
2900000221 д-р Ирина Братанова Вълова Вътрешни болести
2900000222 д-р Ирина Иванова Станилова Трудова медицина
1600000721 д-р Ирина Минчева Ковачева Педиатрия