Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 126-150 от 337.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000186 д-р Златимир Стоянов Янев Анестезиология и интензивно лечение
2900000589 д-р Златина Петрова Костова
2300012449 д-р Златина Руменова Рункова Ендокринология и болести на обмяната
2900000188 д-р Златоела Павлова Панайотова Вътрешни болести
2900000189 д-р Зоя Стоянова Кривошиева Вътрешни болести
2900000191 д-р Ивайло Андонов Димов Обща медицина, Урология
2900000192 д-р Иван Антонов Попов Вътрешни болести, Обща медицина
2900000195 д-р Иван Данчев Банков Образна диагностика
2900000198 д-р Иван Динев Иванов Педиатрия
1100000647 д-р Иван Кирилов Мицов
2900000200 д-р Иван Методиев Павлов Клинична вирусология
2900000054 д-р Иван Михайлов Карастоянов Анестезиология и интензивно лечение
2900000202 д-р Иван Недялков Божинов
2900000204 д-р Иван Стоянов Димитров Ушно-носно-гърлени болести
2900000205 д-р Иван Стоянов Иванов Ортопедия и травматология
2900000208 д-р Иванка Оникова Димитрова Акушерство и гинекология
1000000141 д-р Иванка Янева Баракова Клинична микробиология
2900000210 д-р Ивелина Димитрова Аргирова Обща медицина
2900000211 д-р Ивелина Дойчева Трендафилова Клинична микробиология
2900000594 д-р Ивет Живкова Тагарева
2100000759 д-р Игор Ратков Коцевски Кардиология
2900000216 д-р Илиан Димчев Симеонов Педиатрия
2900000505 д-р Илиян Иванов Кантарджиев Анестезиология и интензивно лечение
2900000212 д-р Илиян Колев Илиев Хирургия
2900000570 д-р Илиян Петров Петров Образна диагностика