Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 51-75 от 256.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000570 д-р Георги Иванов Тошев Хирургия
2000000505 д-р Гьокбен Тамер Дилявер-Окай Гастроентерология
2000000354 д-р Гюлтен Тасимова Ахмедова-Софуева Педиатрия
0400004736 д-р Гюнер Мустафов Рамисов
2000000058 д-р Даниела Димитрова Костадинова Вътрешни болести, Нефрология
2000000360 д-р Даниела Илиева Илиева Нервни болести
2000000059 д-р Даниела Никифорова Стоянова Образна диагностика
0600000509 д-р Данчо Данчев Данаилов Анестезиология и интензивно лечение
2000000060 д-р Данчо Колев Костадинов Акушерство и гинекология
2000000061 д-р Дарина Димова Тодорова-Великова Вътрешни болести, Клинична алергология
2000000358 д-р Даринка Атанасова Попова-Костова Вътрешни болести, Кардиология
2000000519 д-р Десислава Маринова Димитрова
2000000482 д-р Детелина Миткова Димитрова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Обща медицина
2000000063 д-р Дечо Спасов Иванов Хирургия
2000000486 д-р Деян Станимиров Малчев Акушерство и гинекология
0900000163 д-р Джон Екпейн Егурузе Педиатрия, Обща медицина
2000000068 д-р Диляна Иванова Хинкова Педиатрия, Инфекциозни болести
2000000361 д-р Димитрина Николова Чафаланова Вътрешни болести, Кардиология
2000000070 д-р Димитричка Великова Димитрова-Христова Педиатрия
2000000071 д-р Димитричка Георгиева Костадинова Обща медицина
2000000075 д-р Димитър Георгиев Стоянов Вътрешни болести, Гастроентерология
2000000080 д-р Добромир Маринов Добрев Акушерство и гинекология
2000000081 д-р Драган Тодоров Тодоров Обща медицина
2000000082 д-р Драгостин Тотев Драгнев Ушно-носно-гърлени болести, Обща медицина
2000000084 д-р Евгени Петров Хинков Педиатрия, Инфекциозни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт