Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 151-175 от 257.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000153 д-р Милен Друмев Бобчев Обща медицина
2000000385 д-р Милена Ангелова Иванова Вътрешни болести, Кардиология
2000000154 д-р Милена Ганчева Симеонова Вътрешни болести, Кардиология
2000000156 д-р Милена Симеонова Русчева-Иванова Психиатрия, Анестезиология и интензивно лечение, Съдебна психиатрия
2000000157 д-р Милчо Тодоров Козаров Педиатрия, Инфекциозни болести
2000000158 д-р Мира Данаилова Куманова Педиатрия, Детска неврология
2000000159 д-р Мирена Руменова Сапунджиева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2000000164 д-р Мирослав Василев Кардашев Ортопедия и травматология
2000000160 д-р Мирослав Драгиев Буляшки Вътрешни болести
2000000161 д-р Мирослав Петров Карагеоргиев Хирургия, Клинична микробиология
2000000162 д-р Мирослава Александрова Стаматова
2000000384 д-р Миряна Георгиева Пеева Пневмология и фтизиатрия
2000000165 д-р Митхат Мехмед Табаков Акушерство и гинекология
2000000166 д-р Надежда Костова Неделчева-Кирякова Вътрешни болести, Гастроентерология
2000000167 д-р Надка Страшимирова Тодорова Образна диагностика
2000000168 д-р Наргис Ахмедова Галибова Кожни и венерически болести
2000000538 д-р Невен Киров Чакъров Педиатрия
2000000388 д-р Невена Джевдетова Дервишева Ушно-носно-гърлени болести
2000000169 д-р Невин Джевдетова Чаушева-Гьочгелди Педиатрия
2000000389 д-р Недка Георгиева Цветкова Акушерство и гинекология
2000000170 д-р Недко Белев Недков Нервни болести
0900000462Доцент д-р Нели Спасова Колева дмАнестезиология и интензивно лечение
2000000539 д-р Неше Нурсел Адил
2000000176 д-р Нигяр Юмерова Табакова Педиатрия
2000000540 д-р Нида Тезджан Ибрахим