Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 226-250 от 259.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000215 д-р Софка Стоянова Неделчева кмнМедицинска паразитология
2000000216 д-р Станка Георгиева Михайлова Анестезиология и интензивно лечение
2000000217 д-р Стелияна Величкова Николова Вътрешни болести
0900000607 д-р Стефан Янков Николов Акушерство и гинекология
2000000219 д-р Стоян Георгиев Стоянов Нервни болести
2000000416 д-р Стоян Киров Киров Вътрешни болести, Гастроентерология
2000000418 д-р Стоянка Димова Лазарова Анестезиология и интензивно лечение
2000000221 д-р Стоянка Тодорова Даскалова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2000000222 д-р Таня Драгиева Буляшка-Петрова Вътрешни болести, Обща медицина
2000000223 д-р Таня Стойкова Ганчева Педиатрия
2000000225 д-р Татяна Янкова Цонева Вътрешни болести, Кардиология
2000000226 д-р Теодор Иванов Иванов Съдебна медицина и деонтология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2000000227 д-р Теодора Георгиева Начева Епидемиология на инфекциозните болести
2000000408 д-р Тихомир Димитров Иванов Акушерство и гинекология
2000000228 д-р Тихомир Иванов Трифонов Очни болести, Обща медицина
2000000509 д-р Тодор Георгиев Николов
2000000427 д-р Тодор Минчев Тодоров Вътрешни болести
2000000230 д-р Тодорка Димитрова Николова
2000000231 д-р Тодорка Любомирова Христова Педиатрия
2000000232 д-р Тошко Йотов Цаков Хирургия
2000000234 д-р Фанка Альошева Тончева Спешна медицина, Образна диагностика
2000000235 д-р Филип Минчев Йовчев Обща медицина, Урология
2000000494 д-р Хараламбос Евангелос Стронгилос Неврохирургия
2000000434 д-р Христо Лазаров Куртев Образна диагностика, Обща медицина
2000000239 д-р Цветана Ганева Илиева Педиатрия