Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 226-250 от 253.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000418 д-р Стоянка Димова Лазарова Анестезиология и интензивно лечение
2000000221 д-р Стоянка Тодорова Даскалова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2000000537 д-р Таня Александрова Иванова Педиатрия
2000000222 д-р Таня Драгиева Буляшка-Петрова Вътрешни болести, Обща медицина
2000000223 д-р Таня Стойкова Ганчева Педиатрия
2000000225 д-р Татяна Янкова Цонева Вътрешни болести, Кардиология
2000000226 д-р Теодор Иванов Иванов Съдебна медицина и деонтология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2000000408 д-р Тихомир Димитров Иванов Акушерство и гинекология
2000000228 д-р Тихомир Иванов Трифонов Очни болести, Обща медицина
2000000509 д-р Тодор Георгиев Николов Хирургия
2000000427 д-р Тодор Минчев Тодоров Вътрешни болести
2000000230 д-р Тодорка Димитрова Николова
2000000231 д-р Тодорка Любомирова Христова Педиатрия
2000000232 д-р Тошко Йотов Цаков Хирургия
2000000234 д-р Фанка Альошева Тончева Спешна медицина, Образна диагностика
2000000235 д-р Филип Минчев Йовчев Обща медицина, Урология
2000000494 д-р Хараламбос Евангелос Стронгилос Неврохирургия
2000000434 д-р Христо Лазаров Куртев Образна диагностика, Обща медицина
2000000239 д-р Цветана Ганева Илиева Педиатрия
2000000241 д-р Чавдар Димитров Куманов Анестезиология и интензивно лечение, Хирургия
2000000242 д-р Шезаи Неджми Кязим Вътрешни болести
2000000243 д-р Шенер Рейхан Кърджалъ Образна диагностика
2000000244 д-р Юксел Осман Ахмед Вътрешни болести
1900000864 д-р Юлия Владимировна Манойлова Физикална и рехабилитационна медицина
2000000411 д-р Юлия Вячеславовна Методиева Обща медицина