Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 226-250 от 270.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000512 д-р Севал Тефик Вуранкайа
2000000402 д-р Сема Мухсин Осман
2000000209 д-р Силвия Славова Славова-Георгиева Нервни болести
2000000210 д-р Синан Исмаил Топал Обща медицина
2000000403 д-р Снежана Николова Колева
2000000212 д-р Снежана Николова Нончева Вътрешни болести
2000000213 д-р Снежана Христова Христова Психиатрия
2000000214 д-р Снежанка Стоянова Владкова Педиатрия
2000000215 д-р Софка Стоянова Неделчева кмнМедицинска паразитология
2000000217 д-р Стелияна Величкова Николова Вътрешни болести
2000000219 д-р Стоян Георгиев Стоянов Нервни болести
2000000416 д-р Стоян Киров Киров Вътрешни болести, Гастроентерология
2000000418 д-р Стоянка Димова Лазарова Анестезиология и интензивно лечение
2000000221 д-р Стоянка Тодорова Даскалова
2000000222 д-р Таня Драгиева Буляшка-Петрова Вътрешни болести, Обща медицина
2000000223 д-р Таня Стойкова Ганчева Педиатрия
2000000224 д-р Татяна Станимирова Митева Клинична микробиология
2000000225 д-р Татяна Янкова Цонева Вътрешни болести, Кардиология
2000000226 д-р Теодор Иванов Иванов Съдебна медицина и деонтология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2000000227 д-р Теодора Георгиева Начева Епидемиология на инфекциозните болести
2000000408 д-р Тихомир Димитров Иванов Акушерство и гинекология
2000000228 д-р Тихомир Иванов Трифонов Очни болести, Обща медицина
2000000509 д-р Тодор Георгиев Николов
2000000427 д-р Тодор Минчев Тодоров Вътрешни болести
2000000230 д-р Тодорка Димитрова Николова