Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 101-125 от 268.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000101 д-р Иванка Димитрова Великова-Бочева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2000000102 д-р Ивелин Тодоров Атанасов Ушно-носно-гърлени болести
2000000105 д-р Иво Борисов Тодоров Обща медицина
2000000475 д-р Иво Тодоров Костов Анестезиология и интензивно лечение
2000000369 д-р Иво Янков Иванов
2000000106 д-р Иглика Иванова Янкова Педиатрия, Инфекциозни болести
2000000374 д-р Иглика Николова Градинарова-Нинова Вътрешни болести
2000000370 д-р Илиан Георгиев Христов Обща медицина
2000000108 д-р Ирина Веселинова Чумпалова-Попова Педиатрия
2000000107 д-р Ирина Вълчева Василева Очни болести
2000000110 д-р Йоана Савова Герасимова-Желева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2000000111 д-р Йордан Енчев Доков Образна диагностика
2000000514 д-р Йордан Мирославов Боев
2000000112 д-р Йорданка Георгиева Георгиева Трансфузионна хематология
2000000375 д-р Йорданка Иванова Маринова Обща медицина
2000000113 д-р Йорданка Методиева Михайлова Педиатрия
2000000114 д-р Йорданка Николова Иванова Кожни и венерически болести, Вътрешни болести
2000000379 д-р Калинка Савова Милкова
2000000500 д-р Камелия Василева Христова
2000000377 д-р Камен Георгиев Димитров Акушерство и гинекология
2000000116 д-р Капка Иванова Пенева Анестезиология и интензивно лечение
2300004833 д-р Кармен Виктор Мишу-Бойчева
2000000117 д-р Керанка Братанова Костова
2000000118 д-р Кирил Неделчев Иванов Вътрешни болести, Кардиология
2000000121 д-р Красимир Тодоров Йорданов