Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 126-150 от 259.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000527 д-р Константин Юлиянов Христов
2000000121 д-р Красимир Тодоров Йорданов Обща медицина
2000000123 д-р Красимира Маринова Неделчева Обща медицина
2000000122 д-р Красимира Тодорова Илиева Педиатрия
2000000124 д-р Лариса Евгениевна Минкова Педиатрия
2000000522 д-р Лилия Богомилова Бойчева -Христова
2000000126 д-р Лилия Русева Къцаркова Педиатрия
2000000127 д-р Лилия Светославова Славова Педиатрия
2000000382 д-р Люба Златева Йорданова Очни болести
2000000129 д-р Любомир Минков Минков Акушерство и гинекология
2000000130 д-р Любомир Петров Бойчев Акушерство и гинекология
2000000131 д-р Людмил Стефанов Дяконов Спешна медицина
2000000132 д-р Людмила Иванова Михайлова Психиатрия
2000000133 д-р Мара Нейкова Илиева Клинична микробиология
2000000135 д-р Маргарита Стоянова Терезенова Обща медицина
2000000138 д-р Маргарита Христова Манчева Вътрешни болести
2000000136 д-р Маргарита Христова Паунова-Друмева Вътрешни болести
2000000137 д-р Маргарита Христофорова Къцаркова-Катразанова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000427 д-р Маргарита Янкова Христозова Клинична лаборатория
2000000438 д-р Мариан Ганчев Керчев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2000000140 д-р Мариана Костова Златева Педиатрия
2000000141 д-р Мариана Пенева Пенева-Маринова Вътрешни болести, Обща медицина
2000000143 д-р Марин Владимиров Райчев Хирургия
0400001569 д-р Марина Николаевна Гирская
2000000518 д-р Маристела Красимирова Чернева