Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 126-150 от 256.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000382 д-р Люба Златева Йорданова Очни болести
2000000129 д-р Любомир Минков Минков Акушерство и гинекология
2000000130 д-р Любомир Петров Бойчев Акушерство и гинекология
2000000131 д-р Людмил Стефанов Дяконов Спешна медицина
2000000132 д-р Людмила Иванова Михайлова Психиатрия
2000000133 д-р Мара Нейкова Илиева Клинична микробиология
2000000135 д-р Маргарита Стоянова Терезенова Обща медицина
2000000138 д-р Маргарита Христова Манчева Вътрешни болести
2000000137 д-р Маргарита Христофорова Къцаркова-Катразанова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000427 д-р Маргарита Янкова Христозова Клинична лаборатория
2000000438 д-р Мариан Ганчев Керчев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2000000140 д-р Мариана Костова Златева Педиатрия
2000000141 д-р Мариана Пенева Пенева-Маринова Вътрешни болести, Обща медицина
2000000143 д-р Марин Владимиров Райчев Хирургия
0400001569 д-р Марина Николаевна Гирская
2000000428 д-р Маринка Върбанова Георгиева Образна диагностика
2000000518 д-р Маристела Красимирова Чернева
2500000875Професор д-р Мария Ангелова Цанева дмОбща и клинична патология
2000000147 д-р Мария Иванова Маринова Педиатрия, Инфекциозни болести
2000000148 д-р Марияна Вълкова Касабова Пневмология и фтизиатрия
2000000152 д-р Мая Стоилова Енчева-Димитрова
2000000508 д-р Мевсим Мусин Насуф
2000000544 д-р Мехмедали Алекбер Казаков
2000000386 д-р Милен Великов Минчев Нефрология
2000000155 д-р Милен Георгиев Демиров Обща медицина