Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 176-200 от 253.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000175 д-р Нина Георгиева Кирова Кожни и венерически болести
0400003340 д-р Нина Миленова Маринова Очни болести
1900000548 д-р Павел Михайлов Павлов Обща медицина
2000000487 д-р Павел Николаев Ангелов Акушерство и гинекология
2000000390 д-р Павлин Цанков Павлов Нервни болести
2000000511 д-р Павлина Великова Павлова
1800000214 д-р Павлина Димитрова Мичева Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение
2000000447 д-р Пенка Василева Куцарова Физикална и рехабилитационна медицина
2000000182 д-р Пенка Дончева Генова Кожни и венерически болести
2000000183 д-р Пенка Иванова Петкова Пневмология и фтизиатрия, Обща медицина
2000000187 д-р Петранка Стефанова Попова-Манева Педиатрия
0400002011Професор д-р Петър Иванов Генев дмОбща и клинична патология
2000000189 д-р Петър Светозаров Дончев Ортопедия и травматология
2000000393 д-р Петя Николаева Чобанска Вътрешни болести, Кардиология
2000000396 д-р Пламен Костадинов Симеонов
2000000474 д-р Пламен Николаев Петков Хирургия
2000000394 д-р Пламен Николов Краев Психиатрия
2000000191 д-р Радослав Кирилов Неделчев Анестезиология и интензивно лечение
2000000484 д-р Радостин Пламенов Атанасов
2000000515 д-р Радостина Светославова Томова
2000000531 д-р Райна Великова Павлова
2000000397 д-р Ралина Русева Станчева Обща медицина
2000000192 д-р Розета Стефанова Стоянова Акушерство и гинекология
2000000194 д-р Росен Георгиев Колев Обща медицина
2000000432 д-р Росен Стефанов Пушкаров Ушно-носно-гърлени болести