Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 176-200 от 257.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000498 д-р Николай Данчев Костадинов Акушерство и гинекология
2000000477 д-р Николай Маринов Анастасов
2000000173 д-р Николина Върбанова Боранова Вътрешни болести
2000000174 д-р Николина Илиева Бошнакова Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
2000000175 д-р Нина Георгиева Кирова Кожни и венерически болести
0400003340 д-р Нина Миленова Маринова Очни болести
2000000541 д-р Онур Турхан Халид
1900000548 д-р Павел Михайлов Павлов Обща медицина
2000000487 д-р Павел Николаев Ангелов Акушерство и гинекология
2000000390 д-р Павлин Цанков Павлов Нервни болести
2000000511 д-р Павлина Великова Павлова
1800000214 д-р Павлина Димитрова Мичева Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение
2000000182 д-р Пенка Дончева Генова Кожни и венерически болести
2000000183 д-р Пенка Иванова Петкова Пневмология и фтизиатрия, Обща медицина
0400002011Професор д-р Петър Иванов Генев дмОбща и клинична патология
2000000189 д-р Петър Светозаров Дончев Ортопедия и травматология
2000000393 д-р Петя Николаева Чобанска Вътрешни болести, Кардиология
2000000190 д-р Пламен Йосифов Илиев Хранене и диететика
2000000396 д-р Пламен Костадинов Симеонов
2000000474 д-р Пламен Николаев Петков Хирургия
2000000394 д-р Пламен Николов Краев Психиатрия
2000000542 д-р Пресиян Димитров Димитров
2000000191 д-р Радослав Кирилов Неделчев Анестезиология и интензивно лечение
2000000484 д-р Радостин Пламенов Атанасов
2000000515 д-р Радостина Светославова Пейчева