Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 176-200 от 271.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000166 д-р Надежда Костова Неделчева-Кирякова Вътрешни болести, Гастроентерология
2000000167 д-р Надка Страшимирова Тодорова Образна диагностика
2000000168 д-р Наргис Ахмедова Галибова Кожни и венерически болести
2000000388 д-р Невена Джевдетова Дервишева Ушно-носно-гърлени болести
2000000169 д-р Невин Джевдетова Чаушева-Гьочгелди Педиатрия
2000000389 д-р Недка Георгиева Цветкова Акушерство и гинекология
2000000170 д-р Недко Белев Недков Нервни болести
2000000516 д-р Несрин Йозкан
2000000176 д-р Нигяр Юмерова Табакова Педиатрия
2000000498 д-р Николай Данчев Костадинов
2000000477 д-р Николай Маринов Анастасов
2000000173 д-р Николина Върбанова Боранова Вътрешни болести
2000000174 д-р Николина Илиева Бошнакова Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
2000000175 д-р Нина Георгиева Кирова Кожни и венерически болести
0400003340 д-р Нина Миленова Маринова Очни болести
2000000177 д-р Нора Цанова Кабакчиева Вътрешни болести
2000000179 д-р Орлин Здравков Дренчев Психиатрия
1900000548 д-р Павел Михайлов Павлов Обща медицина
2000000487 д-р Павел Николаев Ангелов Акушерство и гинекология
2000000390 д-р Павлин Цанков Павлов Нервни болести
2000000511 д-р Павлина Великова Павлова
2000000447 д-р Пенка Василева Куцарова Физикална и рехабилитационна медицина
2000000182 д-р Пенка Дончева Генова Кожни и венерически болести
2000000183 д-р Пенка Иванова Петкова Пневмология и фтизиатрия, Обща медицина
2000000187 д-р Петранка Стефанова Попова-Манева Педиатрия