Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 76-100 от 257.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000084 д-р Евгени Петров Хинков Педиатрия, Инфекциозни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2000000499 д-р Едже Фикри Басри Клинична лаборатория
2000000536 д-р Елда Асенова Живкова
2000000363 д-р Елена Венелинова Ганева Вътрешни болести, Гастроентерология
2000000087 д-р Еленка Димитрова Янкова Педиатрия
0400000937 д-р Елисавета Илиева Попова Очни болести
2000000089 д-р Емил Христов Адамов Педиатрия
2000000364 д-р Емилия Петрова Найденова Вътрешни болести, Нефрология
1700004911 д-р Ениз Екин Кожни и венерически болести
2000000090 д-р Енчо Маринов Василев Обща медицина, Спешна медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
2000000362 д-р Ерджан Ахмед Ахмед Вътрешни болести, Нефрология
2000000545 д-р Ерман Юсуф Мехмед
2000000091 д-р Ертоп Реджеб Хюсеин Вътрешни болести
2000000503 д-р Ерхан Рамадан Каракаш
2000000491 д-р Жасмина Руменова Шарбанова Нервни болести
2000000366 д-р Живко Михайлов Желев Нервни болести
2000000504 д-р Зайде Нихат Пехливан Обща медицина
2000000092 д-р Запрян Пенев Колев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2000000367 д-р Звезда Христова Иванова
2000000094 д-р Зеки Мехмедов Салимов Хирургия
2000000095 д-р Зинаида Стоянова Козарова Клинична микробиология
2000000371 д-р Иван Иванов Върбанов Вътрешни болести, Гастроентерология
2000000098 д-р Иван Костов Иванов Хирургия
2000000100 д-р Иван Петков Бочев Очни болести
2000000533 д-р Иван Теодоров Иванов