Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 201-225 от 268.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000396 д-р Пламен Костадинов Симеонов
2000000474 д-р Пламен Николаев Петков Хирургия
2000000394 д-р Пламен Николов Краев Психиатрия
2000000191 д-р Радослав Кирилов Неделчев Анестезиология и интензивно лечение
2000000515 д-р Радостина Светославова Томова
2000000397 д-р Ралина Русева Станчева Обща медицина
2000000520 д-р Ралица Руменова Николова
2000000192 д-р Розета Стефанова Стоянова Акушерство и гинекология
2000000194 д-р Росен Георгиев Колев Обща медицина
2000000432 д-р Росен Стефанов Пушкаров Ушно-носно-гърлени болести
2000000195 д-р Росица Колева Дучева Очни болести
2000000196 д-р Румяна Иванова Манева Педиатрия, Неонатология
2000000205 д-р Сабахатин Ризов Моллов Анестезиология и интензивно лечение
2000000398 д-р Саркис Мъгърдич Калустян Вътрешни болести, Кардиология
2000000201 д-р Сашко Йорданов Симеонов Хирургия
2000000202 д-р Светла Тонева Андреева Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
1800000252 д-р Светлан Иванов Христов Вътрешни болести
2000000203 д-р Светлана Великова Петкова Педиатрия
2000000399 д-р Светлана Димитрова Павлова Обща медицина
2000000400 д-р Светлана Маринова Стойчева Педиатрия, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400004143 д-р Светлозара Йорданова Стоянова
2000000204 д-р Свилен Траянов Караиванов
2000000402 д-р Сема Мухсин Осман
2000000209 д-р Силвия Славова Славова-Георгиева Нервни болести
2300015624 д-р Симеон Валентинов Михайлов