Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 201-225 от 253.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000195 д-р Росица Колева Дучева Очни болести
2000000196 д-р Румяна Иванова Манева Педиатрия, Неонатология
2000000205 д-р Сабахатин Ризов Моллов Анестезиология и интензивно лечение
2000000398 д-р Саркис Мъгърдич Калустян Вътрешни болести, Кардиология
2000000201 д-р Сашко Йорданов Симеонов Хирургия
2000000202 д-р Светла Тонева Андреева Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
2000000203 д-р Светлана Великова Петкова Педиатрия
2000000399 д-р Светлана Димитрова Павлова Обща медицина
2000000400 д-р Светлана Маринова Стойчева Педиатрия, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400004143 д-р Светлозара Йорданова Стоянова
2000000204 д-р Свилен Траянов Караиванов
2000000402 д-р Сема Мухсин Осман
2000000528 д-р Силвана Великова Великова
2000000209 д-р Силвия Славова Славова-Георгиева Нервни болести
2000000210 д-р Синан Исмаил Топал Обща медицина
2000000403 д-р Снежана Николова Колева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2000000212 д-р Снежана Николова Нончева Вътрешни болести
2000000213 д-р Снежана Христова Христова Психиатрия
2000000529 д-р Сонер Сюлейман Рахми
2000000215 д-р Софка Стоянова Неделчева кмнМедицинска паразитология
2000000216 д-р Станка Георгиева Михайлова Анестезиология и интензивно лечение
2000000217 д-р Стелияна Величкова Николова Вътрешни болести
0900000607 д-р Стефан Янков Николов Акушерство и гинекология
2000000219 д-р Стоян Георгиев Стоянов Нервни болести
2000000416 д-р Стоян Киров Киров Вътрешни болести, Гастроентерология