Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 251-268 от 268.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000232 д-р Тошко Йотов Цаков Хирургия
2000000234 д-р Фанка Альошева Тончева Спешна медицина, Образна диагностика
2000000235 д-р Филип Минчев Йовчев Обща медицина, Урология
2000000494 д-р Хараламбос Евангелос Стронгилос Неврохирургия
2000000410 д-р Хасан Сали Ярадан Нервни болести
2000000434 д-р Христо Лазаров Куртев Образна диагностика, Обща медицина
0300001250 д-р Христо Цветанов Данаилов Ревматология
2000000517 д-р Цвета Марианова Керчева
2000000239 д-р Цветана Ганева Илиева Педиатрия
2000000241 д-р Чавдар Димитров Куманов Анестезиология и интензивно лечение, Хирургия
2000000242 д-р Шезаи Неджми Кязим Вътрешни болести
2000000243 д-р Шенер Рейхан Кърджалъ Образна диагностика
2000000244 д-р Юксел Осман Ахмед Вътрешни болести
1900000864 д-р Юлия Владимировна Манойлова Физикална и рехабилитационна медицина
2000000411 д-р Юлия Вячеславовна Методиева Обща медицина
2000000246 д-р Юлиян Найденов Найденов Нервни болести
0400003796 д-р Юмер Басриев Юсеинов Обща медицина
2000000250 д-р Янко Иванов Вълков Ушно-носно-гърлени болести