Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 51-75 от 796.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000042 д-р Атанас Атанасов Парапанов Хирургия, Урология
1900001065 д-р Атанас Веселинов Ставров
1900000043 д-р Атанас Йорданов Атанасов Хирургия
1900000044 д-р Атанас Христов Христов Вътрешни болести
1900001051 д-р Ахмед Сабахатинов Ахмедов
1900001030 д-р Билял Февзи Мухарем
1900000047 д-р Биляна Александрова Русанова Образна диагностика
1900000048 д-р Биляна Георгиева Корабова
1900000050 д-р Биляна Кирилова Мечкунова Психиатрия, Детска психиатрия
1900000051 д-р Биляна Цветанова Милкова
1900000052 д-р Бисер Йорданов Иванов
1900000053 д-р Бисер Каменов Пейчев Акушерство и гинекология
1900000054 д-р Бисер Милетиев Начев Хирургия
1900000055 д-р Бисер Николаев Петров
0500000029 д-р Бистра Георгиева Йорданова Обща и клинична патология
1900000897 д-р Благовеста Петрова Доробанова
1900000827 д-р Богдан Иванов Върбанов Нервни болести
1900000059 д-р Богомил Петров Цочев Образна диагностика
1900000060 д-р Божана Лазарова Декова-Петричева Педиатрия
1900000061 д-р Божидар Василев Николов Обща медицина
1900000062 д-р Бойка Благоева Савова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000063 д-р Бойко Георгиев Йорданов Хирургия
1900000064 д-р Бойко Стефанов Иванов Психиатрия
1900001069 д-р Борис Викторов Христов
1900000912 д-р Борис Стефанов Стоянов