Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 201-225 от 808.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000831 д-р Десислава Георгиева Иванова Педиатрия, Неонатология
1900000990 д-р Десислава Данчева Пенева Кардиология
0400005119 д-р Десислава Димитринова Георгиева
0300001648 д-р Десислава Йорданова Досева
1200000687 д-р Десислава Красимирова Кръстева-Стояновска
1900001111 д-р Десислава Любомирова Димитрова
1900000185 д-р Десислава Неделчева Пейчева Психиатрия
1900000186 д-р Десислава Руменова Генова-Николаева Образна диагностика
1900001054 д-р Джан Турал Агуш
1600001963 д-р Джордже Стойнев Акушерство и гинекология
1900000191 д-р Диана Георгиева Калчева Педиатрия
1900000192 д-р Диана Димова Узунова Клинична микробиология
1900000193 д-р Диана Дянкова Дянкова Кожни и венерически болести
1900000194 д-р Диана Петкова Ковачева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1900000196 д-р Диана Стефанова Дянкова-Атанасова
1900000198 д-р Диана Христова Ламбева-Минчева Нервни болести
1900000199 д-р Диана Цонева Иванова Ушно-носно-гърлени болести
1900000852 д-р Дилбер Джеватова Мухаремова
1900000201 д-р Димитрина Александрова Статева Вътрешни болести
1900000202 д-р Димитрина Методиева Георгиева Анестезиология и интензивно лечение
1900000203 д-р Димитрина Трифонова Минчева Хирургия
1900000204 д-р Димитринка Христова Станева Клинична лаборатория
1900000206 д-р Димитър Александров Александров Ортопедия и травматология
1900000207 д-р Димитър Георгиев Гетов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1900001118 д-р Димитър Дамянов Тодоров