Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 76-100 от 766.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000984 д-р Борислав Бориславов Андреев Съдова хирургия
1900000067 д-р Борислав Любомиров Райчев
1900000069 д-р Боряна Пенчева Иванова Педиатрия
1900000070 д-р Боряна Рашкова Тодорова
1900000877 д-р Борянка Кръстева Красналиева Анестезиология и интензивно лечение
2000000433 д-р Бохос Гарабед Бохосян Кардиология, Вътрешни болести
1900000072 д-р Боян Валентинов Христов дмОртопедия и травматология
1900000077 д-р Валентин Иванов Иванов Психиатрия
1900000930 д-р Валентина Валентинова Маджарова
1900000080 д-р Валентина Георгиева Коцева-Митева Радиобиология
1900000081 д-р Валентина Ивановна Христова
1900000083 д-р Валентина Йорданова Неделчева Педиатрия
1900000848 д-р Валерий Иванов Йорданов Вътрешни болести, Медицинска онкология
1900000085 д-р Валя Димитрова Денчовска Вътрешни болести
1900000086 д-р Валя Николова Миловска-Христова Педиатрия, Детска ревматология
1900000088 д-р Ваня Йорданова Илиева-Тодорова Обща медицина
1900000090 д-р Ваня Петкова Великова Педиатрия
1900000087 д-р Ваня Христова Илиева Обща медицина
1900000092 д-р Васил Димитров Бакърджиев Очни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000094 д-р Васил Димитров Петров Психиатрия, Обща медицина
0800000599 д-р Вейсял Таиров Алиев Обща медицина
1900000097 д-р Велимира Димитрова Пейчева Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000854 д-р Велина Димитрова Георгиева Физикална и рехабилитационна медицина
1900000099 д-р Велислава Валентинова Брязовска Обща медицина
1900000100 д-р Венета Иванова Немецова Физикална и рехабилитационна медицина