Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 151-175 от 809.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900001084 д-р Галя Красимирова Събкова
1900000846 д-р Галя Пенева Канева Клинична лаборатория
1900000144 д-р Галя Станева Ал-Кади Обща медицина
1900000145 д-р Галя Стефанова Александрова Нервни болести
1900000146 д-р Геновей Пенчев Узунов Нервни болести
1900001022 д-р Георги Валентинов Георгиев Нефрология
1900000959 д-р Георги Веселинов Доцев Урология
1900000147 д-р Георги Викторов Данов Психиатрия
1900000149Доцент д-р Георги Генадиев Георгиев дмХирургия, Съдова хирургия
1900001131 д-р Георги Иванов Джарнавлиев
0800000099 д-р Георги Иванов Ненчев Анестезиология и интензивно лечение
1900000151 д-р Георги Илиев Георгиев Трудова медицина, Обща медицина
1900000938 д-р Георги Илиев Костадинов Хирургия
1900000152 д-р Георги Илиев Лунголов Вътрешни болести
1900000879 д-р Георги Марчев Маринов Акушерство и гинекология
1900000153 д-р Георги Недков Георгиев
1900000156 д-р Георги Страхилов Давидов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400000598 д-р Георги Тодоров Тодоров Клинична лаборатория
1900000157 д-р Георги Христов Минчев Образна диагностика
1900000158 д-р Гергана Димитрова Димитрова Обща медицина
1900001016 д-р Гергана Иванова Иванова
1900000905 д-р Гергана Юлиянова Николова-Спасова Очни болести
1900000159 д-р Гинка Димова Даскалова Педиатрия, Клинична алергология
1900000966 д-р Гъдю Панев Гъдев Хирургия
0400004149 д-р Гьонюл Хайридин Нури Кардиология