Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 176-200 от 814.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900001011 д-р Гьокхан Дере Очни болести
0400004149 д-р Гьонюл Хайридин Нури Кардиология
0400003960 д-р Гюлер Юмерова Солакова Медицинска онкология
1900001079 д-р Гюркан Ридван Чакал Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1900001010 д-р Далибор Ристески
1900000833 д-р Даниел Петров Попов Психиатрия
1900000166 д-р Даниела Асенова Арабаджиева дмАнестезиология и интензивно лечение
1900000168 д-р Даниела Димитрова Василева Психиатрия
1900000169 д-р Даниела Колева Василева-Димитрова
1900001125 д-р Даниела Люсиенова Папазян
1900000172 д-р Даниела Симеонова Бурмова Педиатрия, Неонатология
1900000874 д-р Даниела Тихомирова Грозева Кожни и венерически болести
1900001072 д-р Данчо Георгиев Игнатов Анестезиология и интензивно лечение
1900000174 д-р Данчо Пенев Пенев Вътрешни болести, Кардиология
1900000176 д-р Дарина Кънева Костадинова Вътрешни болести
1900000178 д-р Дарина Петкова Михайлова Клинична лаборатория
1900000179 д-р Даринка Иванова Йорданова Педиатрия, Обща медицина
1900000180 д-р Дария Борисова Петрова Педиатрия
1900000181 д-р Делян Методиев Велков Акушерство и гинекология
1900001035 д-р Денис Айдънов Велиев
1900001085 д-р Денис Ибазер Нихат
1900000906 д-р Денислав Иванов Иванов Кардиология
1600001992 д-р Деница Бойкова Стоянова Физикална и рехабилитационна медицина
1900000956 д-р Деница Иванова Георгиева Клинична хематология
1900000183 д-р Деница Михайлова Транчева-Цекова дмКлинична лаборатория, Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина