Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 226-250 от 786.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000220 д-р Добромира Игнатова Вълчева-Станчева Вътрешни болести, Нефрология
1900000221 д-р Дона Христова Кънчева Клинична лаборатория
2300003170 д-р Дора Савова Вълчева Физикална и рехабилитационна медицина
1900000223 д-р Доротея Кирилова Игова Инфекциозни болести
1900000225 д-р Ева Агоп Папазян Обща медицина
1900000226 д-р Ева Георгиева Цонкова Педиатрия
1900000230 д-р Евгени Костадинов Тодоров
0500001083 д-р Евгени Петров Калчев Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000231 д-р Евгений Евгениев Назъров Акушерство и гинекология
1900000234 д-р Евгения Маринова Стефанова-Радева Вътрешни болести, Нефрология
1900000235 д-р Евдокия Илиева Радкова Очни болести
1900000236 д-р Евдокия Колева Николова Кожни и венерически болести
1900000238 д-р Евелина Антонова Димова-Георгиева Клинична лаборатория
1900000239 д-р Евелина Димитрова Иванова Обща медицина
1900001058 д-р Едис Метин Реджеб
1900001014 д-р Едис Нурхан Абди Кардиология
1900001108 д-р Едис Орхан Чакъров
1900000244 д-р Елена Веселинова Дочева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1900000245 д-р Елена Георгиева Вачева-Нешева Нервни болести
1900000246 д-р Елена Кирова Грозева Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология
1900000893 д-р Елена Ладева Владимирова Анестезиология и интензивно лечение
1600001830 д-р Елена Николаева Кръстева-Минкова
1900000247 д-р Елена Стефанова Манолова Очни болести
1900000920 д-р Елеонора Георгиева Стойкова Ушно-носно-гърлени болести
1900000836 д-р Елеонора Миткова Иванова