Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 226-250 от 809.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000215 д-р Димитър Стефанов Нешев Неврохирургия
1900000188 д-р Диян Христов Христов Кожни и венерически болести, Физикална и рехабилитационна медицина
1900000218 д-р Добринка Стоянова Радоева Ушно-носно-гърлени болести, Обща медицина
1900000219 д-р Добромира Ванчева Атанасова Клинична микробиология
1900000220 д-р Добромира Игнатова Вълчева-Станчева Вътрешни болести, Нефрология
1900000221 д-р Дона Христова Кънчева Клинична лаборатория
2300003170 д-р Дора Савова Вълчева Физикална и рехабилитационна медицина
1900000223 д-р Доротея Кирилова Игова Инфекциозни болести
1900000225 д-р Ева Агоп Папазян Обща медицина
1900000226 д-р Ева Георгиева Цонкова Педиатрия
2300014838 д-р Евгени Александров Петров
1900000230 д-р Евгени Костадинов Тодоров
0500001083 д-р Евгени Петров Калчев Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000231 д-р Евгений Евгениев Назъров Акушерство и гинекология
1900000234 д-р Евгения Маринова Стефанова-Радева Вътрешни болести, Нефрология
1900000235 д-р Евдокия Илиева Радкова Очни болести
1900000236 д-р Евдокия Колева Николова Кожни и венерически болести
1900000238 д-р Евелина Антонова Димова-Георгиева Клинична лаборатория
1900000239 д-р Евелина Димитрова Иванова Обща медицина
1900001058 д-р Едис Метин Реджеб
1900001014 д-р Едис Нурхан Абди Кардиология
1900001108 д-р Едис Орхан Чакъров
1900000244 д-р Елена Веселинова Дочева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1900000245 д-р Елена Георгиева Вачева-Нешева Нервни болести
1900000246 д-р Елена Кирова Грозева Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология