Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Ruse

Displaying 226-250 of 794 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1900000212Dimitar Pavlov Kiryakov MD
1900000213Dimitar Rachev Velev MD Imaging Diagnostic
1900000215Dimitar Stefanov Neshev MD Neurosurgery
1600000507Dinka Peneva Dimitrova MD Obstetrics and Gynaecology
1900000188Diyan Hristov Hristov MD Dermato-venerology, Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1900000218Dobrinka Stoyanova Radoeva MD Oto-rhino-laryngology
1900000219Dobromira Vancheva Atanasova MD
1900000220Dobromira Ignatova Valcheva-Stancheva MD
1900000221Dona Hristova Kancheva MD Clinical Laboratory
2300003170Dora Savova Valcheva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1900000223Doroteya Kirilova Igova MD Communicable Diseases
1600002102Dragana Yovanovska MD
1900000225Eva Agop Papazyan MD General Practice
1900000226Eva Georgieva Tsonkova MD General Paediatrics
1900000227Evgeni Vasilev Stoimenov MD General Practice
1900001048Evgeni Ivanov Genchev MD
1900000230Evgeni Kostadinov Todorov MD
0500001083Evgeni Petrov Kalchev MD Dermato-venerology, Community Medicine and Health Management
1900000231Evgeniy Evgeniev Nazarov MD Obstetrics and Gynaecology
1900000234Evgenia Marinova Stefanova-Radeva MD Internal Medicine, Internal Medicine - Nephrology
1900000235Evdokia Ilieva Radkova MD Ophthalmology
1900000236Evdokia Koleva Nikolova MD Dermato-venerology
1900000238Evelina Antonova Dimova-Georgieva MD Clinical Laboratory
1900000239Evelina Dimitrova Ivanova MD General Practice
1900001058Edis Metin Redzheb MD