Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 101-125 от 766.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000102 д-р Венислав Тодоров Кюмюрджийски Нервни болести
1900000101 д-р Венцеслав Кирилов Драганов Гастроентерология
1900000103 д-р Венцеслав Трифонов Георгиев Хирургия
1900000104 д-р Венцислав Динков Георгиев Хирургия, Урология
1900000105 д-р Венцислав Кирилов Василев Обща медицина
1900001027 д-р Венцислав Красимиров Георгиев Ушно-носно-гърлени болести
1900000106 д-р Венцислав Митев Несторов Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
1900000107 д-р Венцислав Симеонов Цветков
1900000108 д-р Венцислав Тодоров Филипов Ортопедия и травматология
1900000109 д-р Вергиния Ангелова Паскалева Анестезиология и интензивно лечение
1900000110 д-р Вержиния Етварт Ирадиян Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000971 д-р Весела Петрова Белева Физикална и рехабилитационна медицина
1900000112 д-р Веселин Йорданов Христов Анестезиология и интензивно лечение, Детска психиатрия
1900000974 д-р Веселин Младенов Илиев Акушерство и гинекология
1900000113 д-р Веселина Иванова Събева Очни болести
1900000114 д-р Веселина Колева Йончева-Лазарова
1900000115 д-р Веселина Петкова Хубанова-Мангова Вътрешни болести
1800000052 д-р Веска Йончева Ботева Педиатрия
1900000117 д-р Виделина Вълева Моллова Акушерство и гинекология, Обща медицина
1900000118 д-р Виделина Никова Даскалова Вътрешни болести, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000121 д-р Виктор Маргаритов Йорданов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900001094 д-р Виктория Венциславова Чакърова-Янакиева
1900001080 д-р Виолета Руменова Георгиева
1900000126 д-р Виолетка Георгиева Вълчанова Вътрешни болести, Гастроентерология
1900000129 д-р Владимир Любенов Сърталански