Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 101-125 от 796.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000092 д-р Васил Димитров Бакърджиев Очни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000094 д-р Васил Димитров Петров Психиатрия
0800000599 д-р Вейсял Таиров Алиев
1900000097 д-р Велимира Димитрова Пейчева Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000854 д-р Велина Димитрова Георгиева Физикална и рехабилитационна медицина
1700004768 д-р Велислава Анатолиева Калинова
1900000099 д-р Велислава Валентинова Брязовска Обща медицина
1900000100 д-р Венета Иванова Немецова Физикална и рехабилитационна медицина
1900000102 д-р Венислав Тодоров Кюмюрджийски Нервни болести
1900000101 д-р Венцеслав Кирилов Драганов Гастроентерология
1900000103 д-р Венцеслав Трифонов Георгиев Хирургия
1900000104 д-р Венцислав Динков Георгиев Хирургия, Урология
1900000105 д-р Венцислав Кирилов Василев
1900001027 д-р Венцислав Красимиров Георгиев
1900000106 д-р Венцислав Митев Несторов Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
1900000107 д-р Венцислав Симеонов Цветков
1900000108 д-р Венцислав Тодоров Филипов Ортопедия и травматология
1900000109 д-р Вергиния Ангелова Паскалева Анестезиология и интензивно лечение
1900000110 д-р Вержиния Етварт Ирадиян Вътрешни болести, Вътрешни болести - Ендокринология и болести на обмяната
1900000971 д-р Весела Петрова Белева Физикална и рехабилитационна медицина
1900000112 д-р Веселин Йорданов Христов Анестезиология и интензивно лечение, Детска психиатрия
1900000974 д-р Веселин Младенов Илиев
1900000113 д-р Веселина Иванова Събева Очни болести
1900000114 д-р Веселина Колева Йончева-Лазарова
1900000115 д-р Веселина Петкова Хубанова-Мангова Вътрешни болести