Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 126-150 от 787.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000121 д-р Виктор Маргаритов Йорданов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000122 д-р Виктория Атанасова Русева-Елисеева Обща и клинична патология
1900001094 д-р Виктория Венциславова Чакърова-Янакиева
1900001080 д-р Виолета Руменова Георгиева
1900000126 д-р Виолетка Георгиева Вълчанова Вътрешни болести, Гастроентерология
1900000129 д-р Владимир Любенов Сърталански
1900000892 д-р Владимир Николаев Цонев Ортопедия и травматология
1900000130Доцент д-р Владин Иванов Петров дмАнестезиология и интензивно лечение
1900000132 д-р Волен Славянов Николов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000133 д-р Върбица Тодорова Хергелджиева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
1900000134 д-р Вярка Димитрова Среброва-Георгиева Трудова медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000977 д-р Габриела Момчилова Русева Клинична лаборатория
2900000540 д-р Гаврил Миролюбов Стоев Кардиология
1900000894 д-р Галена Емануилова Донева Хирургия
1900000138 д-р Галина Димитрова Хвърчилкова Вътрешни болести, Клинична хематология
1900000139 д-р Галина Енчева Еневска Нервни болести
1900000140 д-р Галина Иванова Аръшева-Йорданова Акушерство и гинекология
1900001070 д-р Галина Йорданова Стоянова
1900000141 д-р Галина Николова Василева Вътрешни болести, Гастроентерология
1900000142 д-р Галина Христова Ганчева Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000991 д-р Галина Христова Георгиева Акушерство и гинекология
1900000143 д-р Галя Андреева Гънева-Стоянова Педиатрия
1900001084 д-р Галя Красимирова Събкова
1900000846 д-р Галя Пенева Канева Клинична лаборатория
1900000144 д-р Галя Станева Ал-Кади Обща медицина