Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 276-300 от 791.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000275 д-р Емилиян Илков Татаров
1900001031 д-р Енисе Танжу Панджар
1900000276 д-р Ердоан Сабриев Дуваджиев Акушерство и гинекология
1900001113 д-р Есин Ерсин Сюлейман
1900001071 д-р Жана Иванова Игнатова Анестезиология и интензивно лечение
1900000279 д-р Желязко Василев Василев Анестезиология и интензивно лечение
1900000282 д-р Живко Георгиев Димитров Хирургия, Пластично–възстановителна и естетична хирургия
1900000281 д-р Живко Георгиев Живков Хранене и диететика
1900000286 д-р Здравка Младенова Арабаджиева Педиатрия
1900000287 д-р Здравка Стефанова Димитрова Вътрешни болести
2800000216 д-р Злателина Джендова Николова Образна диагностика
1900000288 д-р Златка Огнянова Златкова-Филева Педиатрия
1900001057 д-р Зорница Сергеева Драгозова
1900000290 д-р Зоя Стефанова Боянова Кожни и венерически болести
1900000292 д-р Ивайло Андреев Иванов Обща медицина
1900000293 д-р Ивайло Вутов Нанов Хирургия
1900000294 д-р Ивайло Емилов Кьостебеков Вътрешни болести, Ревматология
1900001024 д-р Ивайло Людмилов Гецов Образна диагностика
1900001081 д-р Ивайло Михайлов Янакиев
1900000295 д-р Ивайло Райчев Райчев Психиатрия
1700004609 д-р Ивайло Стефанов Гецов Урология
1900000927 д-р Ивайло Стефков Йорданов Урология
1900000889 д-р Ивалина Пламенова Граматикова Акушерство и гинекология
1900000875 д-р Иван Венелинов Ванов Ортопедия и травматология
1600002559 д-р Иван Викторов Йорданов