Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 276-300 от 772.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000276 д-р Ердоан Сабриев Дуваджиев
1900001071 д-р Жана Иванова Игнатова Анестезиология и интензивно лечение
1900000279 д-р Желязко Василев Василев Анестезиология и интензивно лечение
1900000282 д-р Живко Георгиев Димитров Хирургия
1900000281 д-р Живко Георгиев Живков Хранене и диететика
1900000286 д-р Здравка Младенова Арабаджиева Педиатрия
1900000287 д-р Здравка Стефанова Димитрова Вътрешни болести
2800000216 д-р Злателина Джендова Николова Образна диагностика
1900000288 д-р Златка Огнянова Златкова-Филева Педиатрия
1900001057 д-р Зорница Сергеева Драгозова
1900000290 д-р Зоя Стефанова Боянова Кожни и венерически болести
1900000292 д-р Ивайло Андреев Иванов
1900000881 д-р Ивайло Венков Иванов Урология
1900000293 д-р Ивайло Вутов Нанов Хирургия
1900000294 д-р Ивайло Емилов Кьостебеков Вътрешни болести, Ревматология
1900001024 д-р Ивайло Людмилов Гецов
1900001081 д-р Ивайло Михайлов Янакиев
1900000295 д-р Ивайло Райчев Райчев Психиатрия
1700004609 д-р Ивайло Стефанов Гецов
1900000927 д-р Ивайло Стефков Йорданов Урология
1900000889 д-р Ивалина Пламенова Граматикова Акушерство и гинекология
1200000200 д-р Иван Василев Ангелов Неврохирургия
1900000875 д-р Иван Венелинов Ванов Ортопедия и травматология
1900000297 д-р Иван Всеволодов Сорокин Вътрешни болести
1900000299 д-р Иван Георгиев Лисичков дмНервни болести