Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 326-350 от 773.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000324 д-р Ирена Бориславова Панджарова-Димитрова Вътрешни болести, Кардиология
1900000325 д-р Ирена Илиева Кацарова-Колева Психиатрия
1900000326 д-р Ирена Петрова Петрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000327 д-р Ирена Теодосиева Малчева Анестезиология и интензивно лечение
1600002101 д-р Ирена Чабуковска-Костадинова
1900000328 д-р Ирина Вълчева Радева
1900000329 д-р Ирина Георгиева Димитрова Вътрешни болести
1900000330 д-р Ирина Койчева Андонова Обща медицина
1900000835 д-р Искра Александрова Иванова-Ежова Нервни болести
1900000333 д-р Искра Генчева Генева Физикална и рехабилитационна медицина
1900000334 д-р Искра Карлова Павлова Физикална и рехабилитационна медицина
1900000935 д-р Искра Тихомирова Пенева Акушерство и гинекология
1900000335 д-р Искрена Събева Пенчева Вътрешни болести, Кардиоревматология
1900000939 д-р Йоана Веселинова Илиева Кардиология
1900000968 д-р Йозшен Шенолов Джемалов
1900000337 д-р Йолета Емилова Гарванска-Митова Клинична микробиология
1900000338 д-р Йонка Христова Стоянова Хирургия
1900001037 д-р Йордан Емилов Ангелов
1900000341 д-р Йордан Кондев Андонов Ортопедия и травматология
0400004704 д-р Йордан Светомиров Славов
1900000343 д-р Йорданка Георгиева Пенева Вътрешни болести, Кардиология
1900000344 д-р Йорданка Грозданова Колева Вътрешни болести
1900000345 д-р Йорданка Кръстева Дачева Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
1900000346 д-р Йорданка Николова Томова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт, Детска пневмология и фтизиатрия
1900000348 д-р Йосиф Трифонов Новаков Вътрешни болести