Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 26-50 от 787.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000945 д-р Александър Пламенов Бальовски Урология
1900000015 д-р Александър Трифонов Йовчев Хирургия
1600000029 д-р Александър Францов Босилков Нервни болести
1900001114 д-р Алина Димитрова Станчева
1900000958 д-р Альона Синева Кожни и венерически болести
1900000019 д-р Ангелина Илиева Киселова-Ванкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000021 д-р Андрей Борисов Бояджиев Обща медицина
0400000071 д-р Андриан Костадинов Миланов
1900000869 д-р Анелия Господинова Ангелова Образна диагностика
2300015640 д-р Анелия Константинова Истаткова
1900000811 д-р Анелия Христофорова Цонзарова Вътрешни болести, Кардиология
1900000022 д-р Анета Николова Пиналева Педиатрия
2300000421 д-р Ани Венциславов Маджаров Вътрешни болести
1900000023 д-р Ани Димитрова Матеева Акушерство и гинекология
1900000960 д-р Ани Яворова Георгиева
1900000024 д-р Анил Кумар Саха Акушерство и гинекология
1900000025 д-р Анна Александрова Симеонова Вътрешни болести, Кардиология
1900000026 д-р Анна Георгиева Христова Вътрешни болести, Гастроентерология
2500002008 д-р Анна Иванова Ленкова Физикална и рехабилитационна медицина
1900000028 д-р Анна Йордановна Ропай
1900000030 д-р Анна Руменова Щерева Нервни болести
2800000021 д-р Антоанела Георгиева Станева
1900000031 д-р Антоанела Славчева Петрова-Ганчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2000000459 д-р Антоанета Ангелова Димитрова Лъчелечение
1900000032 д-р Антоанета Антонова Филипова-Караколева Епидемиология на инфекциозните болести, Социална медицина и здравен мениджмънт