Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 226-250 от 799.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000262 д-р Димитър Любомиров Савов Вътрешни болести
1400000263 д-р Димитър Манолов Митрев Ушно-носно-гърлени болести
1400000264 д-р Димитър Маринов Попов Вътрешни болести, Кардиология
1400000265 д-р Димитър Николов Велев Урология
1400000920 д-р Димитър Николов Иванов Анестезиология и интензивно лечение
1400000266 д-р Димитър Рангелов Гачев
1400001061 д-р Димитър Тодоров Бакалов
1400000938 д-р Димитър Тодоров Делков Урология
1400000267 д-р Димитър Христов Агов Педиатрия
1400000271 д-р Дина Петкова Комсалова Гастроентерология
1400000272 д-р Динко Владимиров Жеков Хирургия
1400001060 д-р Добрин Нонков Колчаков
1400000274 д-р Добринка Антимова Генчева-Атанасова Обща медицина
1400000275 д-р Добринка Радова Шопова Вътрешни болести
1700005568 д-р Доган Айтимур
1400000277 д-р Донка Лалева Велкова Инфекциозни болести
1400000279 д-р Донка Пенчева Тричкова Физикална и рехабилитационна медицина
2300011054 д-р Доньо Илиев Донев Очни болести
1400000280 д-р Дора Иванова Стремска Педиатрия
1400000281 д-р Дора Петрова Шопова Акушерство и гинекология
1400000282 д-р Дора Пройчева Пройчева-Стефанова
1400000283 д-р Дора Симеонова Панчева Педиатрия
1400000284 д-р Дора Ташкова Попова
1400000285 д-р Дора Тончева Атанасова Психиатрия
0900000211 д-р Дорета Иванова Илчева Анестезиология и интензивно лечение