Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 226-250 от 793.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000920 д-р Димитър Николов Иванов Анестезиология и интензивно лечение
1400000266 д-р Димитър Рангелов Гачев
1400001061 д-р Димитър Тодоров Бакалов
1400000938 д-р Димитър Тодоров Делков Урология
1400000267 д-р Димитър Христов Агов Педиатрия
1400000271 д-р Дина Петкова Комсалова
1400000272 д-р Динко Владимиров Жеков Хирургия
1400001060 д-р Добрин Нонков Колчаков
1400000274 д-р Добринка Антимова Генчева-Атанасова Обща медицина
1400000275 д-р Добринка Радова Шопова Вътрешни болести
1400000277 д-р Донка Лалева Велкова Инфекциозни болести
1400000279 д-р Донка Пенчева Тричкова Физикална и рехабилитационна медицина
1400000280 д-р Дора Иванова Стремска Педиатрия
1400000281 д-р Дора Петрова Шопова Акушерство и гинекология
1400000282 д-р Дора Пройчева Пройчева-Стефанова
1400000283 д-р Дора Симеонова Панчева Педиатрия
1400000284 д-р Дора Ташкова Попова
1400000285 д-р Дора Тончева Атанасова Психиатрия
0900000211 д-р Дорета Иванова Илчева Анестезиология и интензивно лечение
1400000286 д-р Достенка Ненова Гадючкова Вътрешни болести
1400000288 д-р Дочка Крайчова Янкова Обща медицина
1400000290 д-р Драга Янкова Янкова Психиатрия, Обща медицина
1400000291 д-р Драгомир Христов Хаджийски Урология
0400003889 д-р Дюрия Гюрсел Иляз Кардиология
1400000293 д-р Евгени Асенов Йотов Вътрешни болести, Физикална и рехабилитационна медицина