Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 251-275 от 802.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000285 д-р Дора Тончева Атанасова Психиатрия
0900000211 д-р Дорета Иванова Илчева Анестезиология и интензивно лечение
1400000286 д-р Достенка Ненова Гадючкова Вътрешни болести
1400000288 д-р Дочка Крайчова Янкова Обща медицина
1400000290 д-р Драга Янкова Янкова Психиатрия, Обща медицина
1400000291 д-р Драгомир Христов Хаджийски Урология
0400003889 д-р Дюрия Гюрсел Иляз Кардиология
1400000293 д-р Евгени Асенов Йотов Вътрешни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
1400000296 д-р Евридика Ясенова Максудова Педиатрия
1400001087 д-р Еднан Метин Аликов
1400000298 д-р Екатерина Георгиева Колева Обща медицина
1400000299 д-р Екатерина Костадинова Мендизова Образна диагностика
1400001099 д-р Екатерина Момчилова Вълчева
2300014658 д-р Екатерина Спасова Козарева
1400000300 д-р Екса Кеворк Бъздигян Педиатрия
1400000303 д-р Елена Борисова Церовска Педиатрия
1400000305 д-р Елена Георгиева Аврамова Образна диагностика
1400000982 д-р Елена Георгиева Близнакова Акушерство и гинекология
1400000307 д-р Елена Димитрова Попова-Митева Педиатрия
1400000308 д-р Елена Димитрова Янева Нервни болести
1400000301 д-р Елена Иванова Стоянова Вътрешни болести, Клинична хематология
1400000304 д-р Елена Лютакова
1400000310 д-р Елена Миткова Шопова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000311 д-р Елена Павлова Терзова Педиатрия
1400000313 д-р Елена Петрова Нещерова Нервни болести