Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pazardzhik

Displaying 226-250 of 802 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1400000256Dimitar Ivanov Popov MD Orthopaedics and Traumatology
1400000977Dimitar Lazarov Karabozhikov MD
1400000262Dimitar Lyubomirov Savov MD Internal Medicine
1400000263Dimitar Manolov Mitrev MD Oto-rhino-laryngology
1400000264Dimitar Marinov Popov MD Internal Medicine, Cardiology
1400000265Dimitar Nikolov Velev MD Urology
1400000920Dimitar Nikolov Ivanov MD Anesthesiology and Intensive Care
1400000266Dimitar Rangelov Gachev MD
1400001061Dimitar Todorov Bakalov MD
1400000938Dimitar Todorov Delkov MD Urology
1400000267Dimitar Hristov Agov MD General Paediatrics
1400000271Dina Petkova Komsalova MD Gastroenterology
1400000272Dinko Vladimirov Zhekov MD Surgery
1400001060Dobrin Nonkov Kolchakov MD
1400000274Dobrinka Antimova Gencheva-Atanasova MD General Practice
1400000275Dobrinka Radova Shopova MD Internal Medicine
1700005568Dogan Aytimur MD
1400000277Donka Laleva Velkova MD Communicable Diseases
1400000279Donka Pencheva Trichkova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1400000280Dora Ivanova Stremska MD General Paediatrics
1400000281Dora Petrova Shopova MD Obstetrics and Gynaecology
1400000282Dora Proycheva Proycheva-Stefanova MD
1400000283Dora Simeonova Pancheva MD General Paediatrics
1400000284Dora Tashkova Popova MD
1400000285Dora Toncheva Atanasova MD Psychiatry