Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pazardzhik

Displaying 226-250 of 771 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1400000277Donka Laleva Velkova MD Communicable Diseases
1400000279Donka Pencheva Trichkova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1400000280Dora Ivanova Stremska MD General Paediatrics
1400000281Dora Petrova Shopova MD Obstetrics and Gynaecology
1400000282Dora Proycheva Proycheva-Stefanova MD
1400000283Dora Simeonova Pancheva MD General Paediatrics
1400000284Dora Tashkova Popova MD
1400000285Dora Toncheva Atanasova MD Psychiatry
1400000286Dostenka Nenova Gadyuchkova MD Internal Medicine
1400000288Dochka Kraychova Yankova MD General Practice
1400000290Draga Yankova Yankova MD Psychiatry, General Practice
1400000291Dragomir Hristov Hadzhiyski MD Urology
1400001009Dunya Manusheva Vlaknova MD
1400000293Evgeni Asenov Yotov MD Internal Medicine, Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1400000296Evridika Yasenova Maksudova MD General Paediatrics
1400000298Ekaterina Georgieva Koleva MD
1400000299Ekaterina Kostadinova Mendizova MD
2300014658Ekaterina Spasova Kozareva MD
1400000300Eksa Kevork Bazdigyan MD General Paediatrics
1400000303Elena Borisova Tserovska MD General Paediatrics
1400000305Elena Georgieva Avramova MD Imaging Diagnostic
1400000982Elena Georgieva Bliznakova MD
1400000307Elena Dimitrova Popova-Miteva MD General Paediatrics
1400000308Elena Dimitrova Yaneva MD Neurology
1400000301Elena Ivanova Stoyanova MD Internal Medicine, Internal Medicine - Clinical Haematology