Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 151-175 от 739.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000200 д-р Георги Петров Дойчев Хирургия
1400000967 д-р Георги Петров Шопов
1400000964 д-р Георги Светломиров Петров
1400000204 д-р Георги Станчев Станчев Вътрешни болести, Кардиология
1400001056 д-р Георги Стоилов Апостолов
1400000205 д-р Георги Стойнов Илчев Ушно-носно-гърлени болести
1400000208 д-р Георги Христов Хрисчев
1400000193 д-р Георгий Лазаров Лазаров
1400001029 д-р Гергана Атанасова Иванова
1400000211 д-р Гергана Бориславова Чавдарова Клинична микробиология, Клинична имунология
1700004645 д-р Гергана Георгиева Вълева
1400000212 д-р Гергана Димитрова Балтаджиева-Захова Клинична лаборатория
1400000213 д-р Гергана Димитрова Георгиева-Чаушева Обща медицина
1400001070 д-р Гергана Иванова Назлиева
1400000214 д-р Гергана Любенова Христева-Гилева Педиатрия
1400000215 д-р Гергана Любомирова Анчева Акушерство и гинекология
1400000216 д-р Гергана Павлова Бесалева-Николова Обща медицина
1400000217 д-р Гергана Паунова Начкова
1400001020 д-р Гергана Руменова Аврамова Ревматология
1400000219 д-р Гергана Тодорова Костова-Станоева Вътрешни болести
1400000220 д-р Гергана Томова Томова-Ракова
1400000218 д-р Гергина Радева Папазова
1400000221 д-р Гинка Георгиева Иванова Педиатрия, Обща медицина
2200000105 д-р Глория Петрова Спасова Вътрешни болести
1400000222 д-р Горица Георгиева Мурджева Физикална и рехабилитационна медицина