Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 176-200 от 739.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000223 д-р Гурко Константинов Карчинов
1400000225 д-р Даниела Андреева Жерева Педиатрия, Обща медицина
1400001016 д-р Даниела Йорданова Ганчева
1400000226 д-р Даниела Костадинова Атанасова-Благова Очни болести
1400000227 д-р Даниела Тодорова Байлова-Касемияр Обща медицина
1400000228 д-р Даниела Христева Бельова Вътрешни болести, Кардиология
1400000229 д-р Данка Илиева Дечева Нервни болести
1700005338 д-р Данчо Василев Гурдев
0500001509 д-р Дафина Николова Генова-Разградлиева Неврохирургия
1400000231 д-р Дениела Иванова Хаджиева-Велиславова Обща медицина
1700004601 д-р Дениз Билялов Кутолиев
1400001017 д-р Денислав Васков Ганчев
1400000232 д-р Денка Василева Дееничина Вътрешни болести
1400000233 д-р Денчо Крумов Кантарджиев Вътрешни болести, Гастроентерология
1400000234 д-р Десислава Димитрова Николова-Цоневска Нервни болести
1000000387 д-р Джахиде Фарис Емин Клинична хематология
1400000238 д-р Дженка Шмилева Панчева-Милева Вътрешни болести
1400000241 д-р Диана Георгиева Авелова Вътрешни болести, Обща медицина
1400000243 д-р Диана Станева Станева Нервни болести
1400000245 д-р Димитрийка Ангелова Чалъкова
1400000244 д-р Димитрийка Темелкова Радкова-Йовчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000249 д-р Димитър Атанасов Димитров Нервни болести
1400000250 д-р Димитър Атанасов Кръстев Педиатрия, Обща медицина
1400000251 д-р Димитър Борисов Попов Вътрешни болести, Гастроентерология
1400000252 д-р Димитър Динчев Кръстев Анестезиология и интензивно лечение