Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 126-150 от 801.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000126 д-р Весел Албенов Хърльов Хирургия
0400000390 д-р Весела Илиева Пещерска
1700000627 д-р Веселин Викторов Станев Хирургия, Детска хирургия
1400000127 д-р Веселин Георгиев Бучков Анестезиология и интензивно лечение
1400000128 д-р Веселин Иванов Николов Вътрешни болести
1400000129 д-р Веселин Петров Радичев Акушерство и гинекология
1400000130 д-р Веселин Христов Христов Ортопедия и травматология
1400000959 д-р Веселина Крумова Латева Нефрология
1400000131 д-р Веселка Георгиева Бельова Обща медицина
1400000132 д-р Веска Василева Димитрова Педиатрия
1100000641 д-р Весна Станкович
1400000134 д-р Виктор Костадинов Джонов Психиатрия
1400000139 д-р Виолета Начева Генова Вътрешни болести, Обща медицина
1400000141 д-р Виолина Николова Чеканова Педиатрия, Обща медицина
1400000142 д-р Виргиния Александрова Караджова Обща медицина
1400000144 д-р Владимир Атанасов Атанасов Ушно-носно-гърлени болести
1400000147 д-р Владимир Димитров Щерев Вътрешни болести, Кардиология
1400001050 д-р Владимир Иванов Иванов Кардиология
1400000154 д-р Галина Георгиева Вардарска Обща медицина
1400000155 д-р Галина Димитрова Ячева Обща медицина
1400000157 д-р Галина Николова Цоневска Нервни болести
1400000158 д-р Галина Тенева Точкова Обща медицина
1400000161 д-р Ганка Иванова Левичарова Очни болести
1400000162 д-р Ганчо Атанасов Стефанов Физикална и рехабилитационна медицина
1400000166 д-р Гено Ангелов Топкаров Акушерство и гинекология