Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 201-225 от 789.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000234 д-р Десислава Димитрова Николова-Цоневска Нервни болести
1000000387 д-р Джахиде Фарис Емин Клинична хематология
1400000238 д-р Дженка Шмилева Панчева-Милева Вътрешни болести
1400000240 д-р Диана Асенова Кръстева Вътрешни болести
1400000241 д-р Диана Георгиева Авелова Вътрешни болести, Обща медицина
1400000243 д-р Диана Станева Станева Нервни болести
1400000245 д-р Димитрийка Ангелова Чалъкова
1400000244 д-р Димитрийка Темелкова Радкова-Йовчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1400000246 д-р Димитрия Георгиева Георгиева
1400000249 д-р Димитър Атанасов Димитров Нервни болести
1400000250 д-р Димитър Атанасов Кръстев Педиатрия, Обща медицина
1400000251 д-р Димитър Борисов Попов Вътрешни болести, Гастроентерология
1400000252 д-р Димитър Динчев Кръстев Анестезиология и интензивно лечение
2300002913Доцент д-р Димитър Иванов Вучев кмнМедицинска паразитология
1400000256 д-р Димитър Иванов Попов Ортопедия и травматология
1400000260 д-р Димитър Костадинов Ламбрев Трудова медицина
1400000977 д-р Димитър Лазаров Карабожиков
1400000262 д-р Димитър Любомиров Савов Вътрешни болести
1400000263 д-р Димитър Манолов Митрев Ушно-носно-гърлени болести
1400000264 д-р Димитър Маринов Попов Вътрешни болести, Кардиология
1400000265 д-р Димитър Николов Велев Урология
1400000920 д-р Димитър Николов Иванов Анестезиология и интензивно лечение
1400000266 д-р Димитър Рангелов Гачев
1400001061 д-р Димитър Тодоров Бакалов
1400000938 д-р Димитър Тодоров Делков Урология