Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 201-225 от 771.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000244 д-р Димитрийка Темелкова Радкова-Йовчева Вътрешни болести, Вътрешни болести - Ендокринология и болести на обмяната
1400000246 д-р Димитрия Георгиева Георгиева
1400000249 д-р Димитър Атанасов Димитров Нервни болести
1400000250 д-р Димитър Атанасов Кръстев Педиатрия, Обща медицина
1400000251 д-р Димитър Борисов Попов Вътрешни болести, Гастроентерология
1400000252 д-р Димитър Динчев Кръстев Анестезиология и интензивно лечение
2300002913Доцент д-р Димитър Иванов Вучев кмнМедицинска паразитология
1400000256 д-р Димитър Иванов Попов Ортопедия и травматология
1400000259 д-р Димитър Кирилов Табаков
1400000260 д-р Димитър Костадинов Ламбрев
1400000977 д-р Димитър Лазаров Карабожиков
1400000262 д-р Димитър Любомиров Савов Вътрешни болести
1400000263 д-р Димитър Манолов Митрев Ушно-носно-гърлени болести
1400000264 д-р Димитър Маринов Попов Вътрешни болести, Кардиология
1400000265 д-р Димитър Николов Велев Урология
1400000920 д-р Димитър Николов Иванов Анестезиология и интензивно лечение
1400000266 д-р Димитър Рангелов Гачев
1400001061 д-р Димитър Тодоров Бакалов
1400000938 д-р Димитър Тодоров Делков Урология
1400000267 д-р Димитър Христов Агов Педиатрия
1400000271 д-р Дина Петкова Комсалова
1400000272 д-р Динко Владимиров Жеков Хирургия
1400001060 д-р Добрин Нонков Колчаков
1400000274 д-р Добринка Антимова Генчева-Атанасова Обща медицина
1400000275 д-р Добринка Радова Шопова Вътрешни болести