Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 301-325 от 803.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400001051 д-р Зана Юриева Купишева
1400000340 д-р Запрян Костадинов Николчев
1400000341 д-р Запряна Николова Иванова Нервни болести
1400000343 д-р Захаринка Антонова Тачева Кожни и венерически болести
1400000344 д-р Здравка Георгиева Масларова-Якимова Физикална и рехабилитационна медицина
1400000345 д-р Здравка Николова Ласева-Бояджиева Педиатрия
1400000346 д-р Здравка Стоянова Пиронова-Гребенарова Педиатрия, Неонатология
1400000347 д-р Здравко Аврамов Жерев Акушерство и гинекология
2200000156 д-р Здравко Митев Димитров Вътрешни болести
1400000932 д-р Зенко Венелинов Асенов Нервни болести
1400001013 д-р Зепа Ибраим Бабичка
1400000349 д-р Златан Николов Левов Хирургия
1400000350 д-р Златина Георгиева Николова-Йонова Обща медицина
1400000919 д-р Златина Ленкова Георгиева Кардиология
1400000351 д-р Златка Ангелова Начкова Вътрешни болести
1400000353 д-р Златка Велкова Божкова Нервни болести, Обща медицина
1400001025 д-р Златка Кирилова Панайотова Акушерство и гинекология
1400000355 д-р Златка Симеонова Йончева Акушерство и гинекология
1400001052 д-р Златомира Миленова Манолова
1400000358 д-р Зоя Петрова Шошева Хранене и диететика
1400001105 д-р Ибрахим Мехмед Муса
1400001069 д-р Ива Димитрова Петкова
1400000359 д-р Ивайло Тодоров Тодоров Ортопедия и травматология
1400000362 д-р Иван Атанасов Иванов Обща медицина
1400000363 д-р Иван Атанасов Колчаков Анестезиология и интензивно лечение