Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 101-125 от 799.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000098 д-р Валя Георгиева Виденова-Аврамова Обща медицина
1400000099 д-р Валя Кънева Петрова Клинична микробиология
1600000220 д-р Ваня Николаева Трошанова
1400000100 д-р Ваня Стоева Стоева-Иванова Трансфузионна хематология
1400001113 д-р Васил Георгиев Божилов
1400000103 д-р Васил Иванов Попов Педиатрия
1400000104 д-р Васил Костов Вълчев Хирургия, Детска хирургия
1400001110 д-р Васил Стоилов Апостолов
1400000107 д-р Васил Тодоров Лупанов Кардиология, Вътрешни болести
1400000112 д-р Васка Дельова Динкова Физикална и рехабилитационна медицина
1400000113 д-р Васка Тодорова Тодорова Кожни и венерически болести
1400000115 д-р Васко Янков Паунов Вътрешни болести, Гастроентерология
1400000116 д-р Величка Бориславова Хрисчева-Драгийска Образна диагностика
2400000065 д-р Величка Димитрова Енчева Педиатрия
1400000117 д-р Величка Димитрова Запрянова Образна диагностика
1400000934 д-р Величка Стойкова Стоянова
1400000120 д-р Велка Неделчова Бояджиева Физикална и рехабилитационна медицина
1400000935 д-р Венелин Александров Стоянов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1400001094 д-р Венелина Емилова Николова
1400000122 д-р Венцислав Лазаров Венков Психиатрия
1400000955 д-р Венцислав Николов Тодоров
1700005143 д-р Венцислав Петров Найденов Физикална и рехабилитационна медицина
1400000926 д-р Венцислав Станев Станев Хирургия
1400000123 д-р Вера Иванова Хаджиева Очни болести
1400000124 д-р Верджиния Костадинова Йотова-Янева Педиатрия