Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 26-50 от 3011.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000001 д-р Албена Георгиева Димитрова Вътрешни болести, Гастроентерология
0400000011Професор д-р Албена Георгиева Керековска дм
0400000012 д-р Албена Димитрова Димова Клинична микробиология
0400000013 д-р Албена Иванова Тодорова Педиатрия
0400003473 д-р Александар Йовановски Акушерство и гинекология
0400003935 д-р Александар Трайкоски Социална медицина и здравен мениджмънт, Ушно-носно-гърлени болести
0400003478 д-р Александар Яндрески Ортопедия и травматология
0400004837 д-р Александра Бориславова Ставрева
0400000016 д-р Александра Василева Манушева Вътрешни болести, Ревматология
0400000017Доцент д-р Александра Живкова Цукева-Сантева дмОчни болести, Нервни болести
0400003841 д-р Александра Йошевска-Димитрова
0400005088 д-р Александра Кирилова Кирилова
0400004476 д-р Александра Красимирова Герасимова
0400004249 д-р Александра Красимирова Янкова-Алексиева Нервни болести
0400004747 д-р Александра Любомирова Стефанова
0400005092 д-р Александра Максимова Плещунова-Маркова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0400005292 д-р Александра Станимирова Добрева
0400004165 д-р Александрина Александрова Стоянова Хирургия
0400003719 д-р Александрина Нейчева Михова Нефрология
0400004121 д-р Александрина Христова Николова
0400000020 д-р Александрия Величкова Николова Обща медицина
0400004145 д-р Александър Александров Петров Нефрология
0400000022 д-р Александър Ангелов Малчев Очни болести
0400004673 д-р Александър Божидаров Попов
0500001510 д-р Александър Бончев Йорданов Анестезиология и интензивно лечение