Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 26-50 от 3095.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000013 д-р Албена Иванова Тодорова Детски болести
0400000014 д-р Албена Костадинова Княжева Инфекциозни болести
0400003473 д-р Александар Йовановски Акушерство и гинекология
0400003935 д-р Александар Трайкоски Социална медицина и здравен мениджмънт, Ушно-носно-гърлени болести
0400003478 д-р Александар Яндрески Ортопедия и травматология
0400000016 д-р Александра Василева Манушева Вътрешни болести, Вътрешни болести - Ревматология
0400003891 д-р Александра Георгиева
0400000017Доцент д-р Александра Живкова Цукева-Сантева дмОчни болести
0400003841 д-р Александра Йошевска-Димитрова
0400004476 д-р Александра Красимирова Герасимова
0400004249 д-р Александра Красимирова Янкова
0400000018 д-р Александра Лазарова Вутова Клинична лаборатория
0400004165 д-р Александрина Александрова Стоянова
0400003719 д-р Александрина Нейчева Михова
0400004121 д-р Александрина Христова Христова
0400000020 д-р Александрия Величкова Николова Обща медицина
0400004145 д-р Александър Александров Петров
0400000022 д-р Александър Ангелов Малчев Очни болести
0500001510 д-р Александър Бончев Йорданов Анестезиология и интензивно лечение
0400003527 д-р Александър Владиславов Парашкевов Психиатрия
0400000024 д-р Александър Георгиев Иванов
0400004122 д-р Александър Динков Господинов
0400003696 д-р Александър Емилов Филипов
0400003872 д-р Александър Каменов Златаров
0400000029 д-р Александър Костович Бусотов