Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 76-100 от 3112.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400004001 д-р Ана Георгиева Русева Клинична лаборатория
0400000044 д-р Ана Герчева Видова-Бозова Лъчелечение
0400000045 д-р Ана Димитрова Димитрова Вътрешни болести
0400000099 д-р Ана Любенова Щерева Обща медицина
0400000048 д-р Ана Николаева Лазарова-Недялкова
0400003752 д-р Ана Николова-Горунска Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
0400005145 д-р Ана Роса Корбачо Йорка
0400004872 д-р Ана-Мария Иванкова Анастасова-Жекова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0400000050 д-р Анастасия Димитрова Вълчева Трудова медицина
0400000052 д-р Анастасия Куцарова Протопопова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000999 д-р Анастасия Проданова
0400002909 д-р Анатоли Енев Атанасов Трудова медицина
0400000054Професор д-р Ангел Атанасов Ангелов дмнПатофизиология
0400000055 д-р Ангел Атанасов Иванов Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400005073 д-р Ангел Атанасов Парушев
0400000056 д-р Ангел Бончев Ангелов Хирургия
0400000057Доцент д-р Ангел Борисов Ангелов дмХирургия, Съдова хирургия
0400000059 д-р Ангел Георгиев Димитров Хирургия, Урология
0400000061 д-р Ангел Енчев Ангелов Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000064 д-р Ангел Колев Великов Вътрешни болести, Обща медицина
0400000066 д-р Ангелина Михайлова Енчева-Симеонова Социална медицина и здравен мениджмънт, Акушерство и гинекология
0400000067 д-р Ангелина Павлова Калкова-Стоянова Хирургия
0400000068 д-р Ангелина Петрова Въжарова Нервни болести
0400004746 д-р Анди Аделмо Исидро
0400004566 д-р Анди Берлин Урология