Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 76-100 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000797 д-р Али Мустафа Али
0400004875 д-р Алис Викен Ренджилиян-Димитрова
0400005374 д-р Алисиа Мариа Тилманс
1600001769 д-р Алкан Левхъ Емин Акушерство и гинекология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400004514 д-р Алкъм Демирджи
0400000040 д-р Алтен Хасанова Изетова-Илиева
0400005057 д-р Амер Камал Азауи Хирургия
0400002873 д-р Амер Махмуд Абди Педиатрия
0400004001 д-р Ана Георгиева Русева Клинична лаборатория
0400000044 д-р Ана Герчева Видова-Бозова Лъчелечение
0400000045 д-р Ана Димитрова Димитрова Вътрешни болести
0400000099 д-р Ана Любенова Щерева Обща медицина
0400000048 д-р Ана Николаева Лазарова-Недялкова
0400003752 д-р Ана Николова-Горунска Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
0400005313 д-р Ана Рада Вайс
0400004872 д-р Ана-Мария Иванкова Анастасова-Жекова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0400005396 д-р Анастасия Бордеева
0400000050 д-р Анастасия Димитрова Вълчева Трудова медицина
0400000052 д-р Анастасия Куцарова Протопопова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0400002909 д-р Анатоли Енев Атанасов Трудова медицина
0400000054Професор д-р Ангел Атанасов Ангелов дмнОбща и клинична патология
0400000055 д-р Ангел Атанасов Иванов Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400005073 д-р Ангел Атанасов Парушев
0400000056 д-р Ангел Бончев Ангелов Хирургия
0400000057Доцент д-р Ангел Борисов Ангелов дмХирургия, Съдова хирургия